Dáta a Nákup – 1 – ABC Analýza

Posted on Posted in Firemný nákup

„Best-in-class“ spoločnosti vnímajú oddelenie nákupu ako „Critical Business Partner“ a nákup ma plnú podporu C-level manažérov. Dostať nákup na túto úroveň, nie je len manažérske rozhodnutie, vyžaduje si hlavne vysokú úroveň vedomostí a skúseností samotných nákupcov. V dobe, kedy sa otvorene diskutuje na tému Procurement 4.0, byť výborným vyjednávačom nestačí a nákupcovia si osvojujú nové […]

e-Aukcie ako nástroj pre nákup – Prečo ÁNO!

Posted on Posted in Firemný nákup

e-Aukcie sú nástroj, ktorý už niekoľko desaťročí patrí do balíka nástroj nákupcov po celom svete a svoje miesto ma v operatívnom ako aj v strategickom nákupe. e-Aukcie vytvárajú trhový priestor, kde dodávatelia „súťažia“ medzi sebou o zákazky.     e-Aukcie nahrádzajú tradičné metódy vyjednávania a nakupovania, a často okrem ceny sledujú aj iné kvantitatívne a […]

Oddelenie nákup je jeho pridaná hodnota pre spoločnosť

Posted on Posted in Firemný nákup

Aká je rola nákupu vo firme? V čom spočíva hodnota správne fungujúceho nákupu? Odpoveď na tieto otázky by mal byť schopný zodpovedať každý manažér nákupu a rovnako aj C-level manažéri. Nie, nákup nie je o objednávkach a kávičkách s dodávateľmi. „Best in class“ pokladajú nákup za strategického biznis partnera, kde nákupcovia poznajú potreby a stratégiu […]