Technológia nediskriminuje, ponúka rovnaké možnosti veľkým i malým. Treba si len správne vybrať.

Posted on Posted in Firemný nákup

Na trhu existuje široká skupina dodávateľov a poskytovateľov ERP (Enterprise resource planning) služieb, či už ide o veľké nadnárodné firmy alebo o menších lokálnych dodávateľov. Obe skupiny prinášajú pestrú paletu riešení a funkcií, ktoré uspokojujú potreby zákazníkov. ERP riešenia nepatria medzi najlacnejšie, no bezpochyby sú veľmi užitočné, a to najmä kvôli tomu, že bez nich […]

Ako správne merať efektivitu v nákupe? Spriateľte sa s KPI!

Posted on Posted in Firemný nákup

Pokiaľ chce byť akákoľvek firma úspešná nestačí, aby mala jasne stanovenú stratégiu. Táto stratégia musí byť podložená číslami, a to KPI (Key Performance Indicators). V súčasnosti si takmer všetky dobre fungujúce organizácie zakladajú na KPI, aby si tak zabezpečili súlad s podnikovou stratégiou spoločnosti.   Pokiaľ sú KPI nastavené správne a premyslene, môže to v konečnom dôsledku uľahčiť prácu a zefektívniť […]

Aukcie a digitalizácia nákupu (Prečo FORTUNE 500 investujú?)

Posted on Posted in Firemný nákup

Online aukcie a nové technológie si v Slovenských firmách stále hľadajú svoje miesto a často narazia na veľmi negatívne predsudky práve z radov nákupcov, pričom práve nákupcom majú pomôcť.   Čím to je? Prečo sa spoločnosti na Slovensku bránia využívaniu online aukcií a novým technológiám? Väčšina z nás sa online aukcie už zúčastnila, napríklad prostredníctvom […]