Dáta a Nákup – 1 – ABC Analýza

Posted on Posted in Firemný nákup

„Best-in-class“ spoločnosti vnímajú oddelenie nákupu ako „Critical Business Partner“ a nákup ma plnú podporu C-level manažérov. Dostať nákup na túto úroveň, nie je len manažérske rozhodnutie, vyžaduje si hlavne vysokú úroveň vedomostí a skúseností samotných nákupcov. V dobe, kedy sa otvorene diskutuje na tému Procurement 4.0, byť výborným vyjednávačom nestačí a nákupcovia si osvojujú nové […]

e-Aukcie ako nástroj pre nákup – Prečo ÁNO!

Posted on Posted in Firemný nákup

e-Aukcie sú nástroj, ktorý už niekoľko desaťročí patrí do balíka nástroj nákupcov po celom svete a svoje miesto ma v operatívnom ako aj v strategickom nákupe. e-Aukcie vytvárajú trhový priestor, kde dodávatelia „súťažia“ medzi sebou o zákazky.     e-Aukcie nahrádzajú tradičné metódy vyjednávania a nakupovania, a často okrem ceny sledujú aj iné kvantitatívne a […]

Oddelenie nákup je jeho pridaná hodnota pre spoločnosť

Posted on Posted in Firemný nákup

Aká je rola nákupu vo firme? V čom spočíva hodnota správne fungujúceho nákupu? Odpoveď na tieto otázky by mal byť schopný zodpovedať každý manažér nákupu a rovnako aj C-level manažéri. Nie, nákup nie je o objednávkach a kávičkách s dodávateľmi. „Best in class“ pokladajú nákup za strategického biznis partnera, kde nákupcovia poznajú potreby a stratégiu […]

Forma financovania: Operatívny lízing

Posted on Posted in Firemný nákup

Jednými z najdrahších položiek, s ktorými musíme počas podnikania počítať, či už podnikáte v službách alebo vo výrobe, je nákup technológie a vybavenia. Dokonca nehrá rolu ani to, či ste len začínajúca firma alebo firma s desiatkami rokov histórie, nakoľko nákup vybavenia môže predstavovať vysoké finančné zaťaženie Vášho rozpočtu a narušenie Vášho cash-flow.   Pri […]

Firmy si nemôžu dovoliť naďalej podceňovať úlohu nákupu

Posted on Posted in Firemný nákup

Keby sme si spravili vo firme anketu našej znalosti a informovanosti o práci kolegov na ostatných oddeleniach, tak medzi TOP 3 oddelenia s najnižšou osvetou bude patriť popri marketingu aj nákup. Pritom väčšina z nás prichádza v rámci našej práce s nákupom do styku celkom často a pravidelne. Písal sa rok 1983 a pán Peter Kraljič, […]

Budujeme dodávateľské vzťahy … časť 2.

Posted on Posted in Nezaradené, Rady a Tipy

V prvej časti tejto „mini série“ o budovaní vzťahov a partnerstiev s dodávateľmi sme sa zamerali na komunikáciu prostredníctvom Vašej web stránky. V tejto časti si povieme, prečo pozvať dodávateľov na kávu a „koláčik“ je ten správny krok vpred. Žiaľ v našom regióne stále platí, že stretnúť sa s dodávateľom mimo pôdy firmy nie je správne […]

Budujeme dodávateľské vzťahy … časť 1.

Posted on Posted in Rady a Tipy

Budovanie zdravej a stabilnej siete dodávateľov je jedným z hlavných cieľov nákupcov a kľúčové KPI pre pozíciu CPO. Podľa analýzy magazínu Procurement Leaders (Trend Report) 22% pozícií CPO plánuje presmerovať viac zdrojov a kapacít na budovanie vzťahov s dodávateľmi (SRM), čím chcú zvýšiť angažovanosť dodávateľov na procesoch firmy, zvýšiť efektivitu nákupu a priniesť inovácie. Aktuálne tempo vývoja […]

4 jednoduché riešenia ako zlepšiť procesy v nákupe

Posted on Posted in Nezaradené, Rady a Tipy

Už je to viac ako 1 mesiac, kedy sme prekročili hranicu nového roka 2017 a aktuálne máme plné ruky práce s analýzami a štatistikami za rok 2016. Je čas prehodnotiť stratégie, nákupné taktiky a ciele pre nasledujúci rok 2017. Ponúkam Vám 4 jednoduché riešenia, ktoré môžu profesionáli v nákupe implementovať a vykročiť do nového roka […]

Neplytvajte potenciálom Vášho nákupu a.k.a. na akú činnosť sa využívajú zdroje nákupu?

Posted on Posted in Rady a Tipy

Potreba zmeny myslenia nákupu, ako aj ich postavenia v rámci štruktúry spoločnosti je viac ako urgentná, no je len úzky okruh manažérov si to uvedomuje a podnikli kroky, ktoré vrátia nákup späť kam patrí…. k manažérskemu stolu spoločnosti. Vo svojom poslednom príspevku Zložme si ružové okuliare som sa oprel o výsledky štúdie ROSMA Performance Check, ktorá je zameraná […]