Elektronická aukcia

BM GROUP SK Vám ponúkame realizáciu nákupov s použitím Elektronickej aukcie (tzv. eAukcia) a to presne podľa Vašich kritérií a pravidiel.

 

Služba je určená pre firemný nákup ako aj pre inštitúcie verejného sektora. 

 

Prečo využiť službu "Elektronická aukcia"?

Celý proces eAukcie zabezpečíme za Vás a zrealizujeme v aukčnom systéme PROEBIZ.

eAukcie ako nástroj v prvom rade plnia úlohu vyjednávania Všeobecne môžeme eAukcie vnímať ako "rýchle nákupy", kde ich úlohou je vytvoriť trhový priestor, v ktorom dodávatelia súťažia o zákazku a vyjednávajú. eAukcie nám rovnako umožňujú automatizovať nákup položiek a služieb, ktoré majú na trhu dostatok dodávateľov/ poskytovateľov.  Výhodou eAukcií je ich variabilita, a tak sa dajú vo forme "dotazníka" (RFI a RFI) použiť aj pre prieskum trhu, nakoľko dodávatelia "nebojujú" o zákazku medzi sebou iba cenou, ale často ponúkajú dodatočné služby a servis. Je to efektívny a transparentný nástroj pre vyjednávanie, a tak ju môžeme využiť aj ako súčasť viac-kolového výberového procesu a nakupovať za reálne trhové ceny.

 

Je služba "Elektronická aukcia" zameraná len na cenu?

Nie, naša služba okrem ceny sleduje aj iné parametre, ktoré nastavíme spolu s Vami tak, aby sme dosiahli želaný pomer CENA/KVALITA. Okrem ceny môžeme v  eAukcii dopytovať kvalitatívne (dodacie podmienky, normy a certifikáty ....) a kvantitatívne parametre (splatnosť, doba dodania, rabaty, ...).

eAukciu je možné zrealizovať prostredníctvom viacerých modelov aukcií (ERMMA, NIPPON, HOLLAND a pod.), a rovnako aj ako tzv. "zapečatené obálky". 

 

Pri nákupe akých položiek môžeme použiť službu "Elektronická aukcia"?

Použitie eAukcie nie je limitované konkrétnou položkou/ službou, jej použitie záleží iba na nastavení celého procesu výberu.

 
Najčastejšie sa eAukcie využívajú pri nákupe:
 • - spotrebný materiál vo výrobe (plechy, spojovací materiál, tech.plyny a pod.)
 • - motorové vozidlá a PHM
 • - kancelársky materiál
 • - elektrická energia a plyn
 • - stavebné zákazky
 • - OOPP
 • - služby (upratovanie, strážna služba, BOZP, konzultácie a pod.)
 • - a pod.
 
Služba zahŕňa:
 • - konzultáciu a návrh vhodného riešenia eAukcie
 • - príprava podkladov pre potreby firemného nákupu
 • - príprava výzvy a podklad pre potreby verejného obstarávania
 • - nastavenie eAukcie v aukčnom systéme PROEBIZ
 • - vyhľadanie, selekcia a overenie dodávateľov
 • - organizácia verejnej alebo súkromnej aukcie
 • - prístup  SUPERVISOR pre Vás (máte prístup do systému a môžete sledovať aukciu LIVE)
 • - technická podpora a konzultačný servis - k dispozícii pred aj po ukončení aukcie (v čase 08:00 - 18:00 hod.)
 • - kompletná dokumentácia a podrobné protokoly po ukončení aukcie
 • - prezentácia výsledkov a návrh riešenia (podľa zadania).

 

Neváhajte a kontaktujte nás!

Odpovieme na Vaše otázky a poradíme ako v nákupe využiť eAukcie.

- prípadne využite našu službu Online Dražby a predávajte rýchlo a efetkívne.