NÁKUP A PROJEKTOVÉ RIADENIE – jednodňový kurz


Dátum/čas
Dátum: pripravujeme
Čas: 9:00 – 15:30

Miesta konania                            
Hotel Áčko, Ružomberok

Mapa

 

Cieľom školenia je získať poznatky, vedomosti, zručnosti a schopnosti z oblasti riadeného projektového nákupu a investícií. Naučiť sa používať metódy a postupy projektového nákupu pre efektívny jednorázový nákup a investície.

Počas workshopu sa dozviete, ako vplýva Magický trojuholník projektového manažmentu na Váš nákup a jednorázové investície. Dozviete sa ako oceniť čas v projektovom nákupe, ako vybrať vhodného dodávateľa s prihliadnutím na variabilné hodnoty v nerovnici: Q ≠ T ≠ €.

Záujemcom odporúčame najskôr absolvovať školenie – ZÁKLADY BUDOVANIA STRATEGICKÉHO NÁKUPU, aby si sa oboznámili so základnými pojmami, metodikami a získali znalosti z oblasti tvorby stratégií v podnikovom nákupe.

K jednotlivým témam budeme uvádzať praktické príklady a rozvíjať diskusiu s Vami.

Program a témy

Lektor: PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA

Obsah a témy

08:00 – prezencia

09:00 – otvorenie školenia

Aké stratégie možno použiť v projektovom nákupe? – Objasníme si na čo páni Krajlič a Porter zabudli a prečo to v projektovom nákupe nestačí?

Nástroje projektového nákupu – Ako využiť Ganntov diagram, kritickú cestu či WBS?

Čas ako primárna veličina v projektovom nákupe – počas workshopu sa dozviete, ako rozdeliť čas, koľko % času venovať predprojektovej fáze, akú rezervu do Vašich časových plánov zapracovať, ako aj spôsoby ako držať dodávateľa motivovaného pre „Just in Time“

Kvalita a zdroje – ako dosahovať plánovanú kvalitu a target cost pri neoverených dodávateľoch, unikátnych riešeniach a pod časovým tlakom? V prípadových štúdiách si vyskúšate namodelovať vhodný matematický vzťah v nerovnici magického trojuholníka.

Riziká v projektovom nákupe – poukážeme na nástroje vhodné pre hodnotenie rizík, v prípadovej štúdii SWOT analýzou preberieme a vyhodnotíme možnosti presunu zodpovednosti na dodávateľa.

2x coffee break

1x obed

15:30 – ukončenie školenia

Určené pre

  • manažment a majitelia spoločností;
  • juniorské a seniorské pozície nákupcov;
  • CFO a CPO;
  • manažéri nákupu a obstarávania;
  • kolegovia, ktorí s nákupom spolupracujú.

 

Cenník a kontakty

Účastnícky poplatok

1 vstup: 120 EUR + 20% DPH*

*sme platcami DPH

Zľavy

  • 10% zľava – 2 účastníci z jednej firmy
  • 15% zľava – 3 a viac účastníkov z jednej firmy
  • individuálna zľava – platí len pre súkromné kurzy pre firmy

Úhrada poplatku

bankovým prevodom

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK29 0200 0000 0037 4544 3256

variabilný symbol: Vaše IČO

špecifický symbol: 322017

Ako sa na kurz prihlásiť

Na kurz sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adrese vzdelavanie@bmgroup.sk . Pre prihlásenie sa na kurz prosíme uveďte aj údaje o účastníkoch kurzu – meno a priezvisko, pozícia, e-mail.

Po registrácii Vám pošleme e-mailom zálohovú faktúru.

Fakturácia
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru – daňový doklad na e-mail a poštovú adresu účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie (platí pre verejné školenia).

Kontakt

BM GROUP SK, s.r.o.

Ing. Mário Biňas

Dona Sandtnera 11

902 01 Pezinok, Slovensko

tel.: +421 911 852 069

e-mail: mario.binas@bmgroup.sk