ZÁKLADY BUDOVANIA STRATEGICKÉHO NÁKUPU – jednodňový kurz


Dátum/čas
Dátum: pripravujeme
Čas: 9:00 – 15:30

Miesta konania                            
Hotel Áčko, Ružomberok

Mapa

 

Školenie Vám poskytne ucelený obraz o fungovaní efektívneho nákupu a predstavíme si kroky potrebné pre vybudovanie produktívneho nákupu vo firme. Kvalita Vášho nákupu nemá vplyv len na vstupy do Vašej výroby, či poskytované služby, ale priamo definuje úroveň a kvalitu dodávateľov, s ktorými spolupracujete, čím vysielate na trh signál o tom kto ste a tvoríte Váš imidž. Vybudujte nákup zodpovedajúci dnešným štandardom a otvorte brány inováciam a tým najlepším firmám vo svojom obore.

K jednotlivým témam budeme uvádzať praktické príklady a rozvíjať diskusiu s Vami.

Program a témy

Lektor: Ing. Mário Biňas

Obsah a témy

08:00 – prezencia

09:00 – otvorenie školenia

Rola a úloha nákupcu v modernej firme –  Predstavíme si základné role nákupcov, ktoré definoval Gordon Murray a ich úloha v nákupe. Definujeme si základné kompetencie a aké vlastnosti a schopnosti sa vyžadujú pre pozície nákupcov. Aké sú aktuálne trendy v nákupe a na čo sa v práci nákupcu kladie dôraz? Kde končí práca nákupcu a jeho zodpovednosť? Otestujeme si Vašu aktuálnu rolu ako nákupcu.

Stratégie v nákupe – povieme si aké stratégie v nákupe poznáme a ako ich vieme použiť. Ako nám pomôžu stratégie optimalizovať procesy v nákupe a prečo sú vhodné aj pre hodnotenie dodávateľov. Kto sú naši dodávatelia, aká je naša závislosť na nich a akú mieru rizika pre nás predstavujú?

Manažment nákupu a riadenie dodávateľov – aké sú najčastejšie prekážky pri budovaní efektívneho nákupu, na čo si dať pozor. Centralizácia/Decentralizácia nákupu, aké sú základné pravidlá a výhody/nevýhody? Povieme si prečo je dôležitá klasifikácia a hodnotenie dodávateľov, do akej miery dodávateľov informovať o ich aktuálnej pozícií. Budeme diskutovať na tému, prečo je dôležité nastaviť jednotné pravidlá pre výber dodávateľov a ako to ovplyvní existujúcich dodávateľov a priláka nových.

2x coffee break

1x obed

15:30 – ukončenie školenia

Určené pre

  • manažment a majitelia spoločností;
  • juniorské a seniorské pozície nákupcov;
  • CFO a CPO;
  • manažéri nákupu a obstarávania;
  • kolegovia, ktorí s nákupom spolupracujú.

 

Cenník a kontakty

Účastnícky poplatok

1 vstup: 120 EUR + 20% DPH*

*sme platcami DPH

Zľavy

  • 10% zľava – 2 účastníci z jednej firmy
  • 15% zľava – 3 a viac účastníkov z jednej firmy
  • individuálna zľava – platí len pre súkromné kurzy pre firmy

Úhrada poplatku

bankovým prevodom

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK29 0200 0000 0037 4544 3256

variabilný symbol: Vaše IČO

špecifický symbol: 112017

Ako sa na kurz prihlásiť

Na kurz sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adrese vzdelavanie@bmgroup.sk . Pre prihlásenie sa na kurz prosíme uveďte aj údaje o účastníkoch kurzu – meno a priezvisko, pozícia, e-mail.

Po registrácii Vám pošleme e-mailom zálohovú faktúru.

Fakturácia
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru – daňový doklad na e-mail a poštovú adresu účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie (platí pre verejné školenia).

Kontakt

BM GROUP SK, s.r.o.

Ing. Mário Biňas

Dona Sandtnera 11

902 01 Pezinok, Slovensko

tel.: +421 911 852 069

e-mail: mario.binas@bmgroup.sk