WORKSHOP eAUKCIE v PRAXI – Dopyty a viackolové tendre


Dátum/čas
Dátum: 31/10/2017
Čas: 9:00 – 13:30

Miesta konania                            
Hotel Áčko, Ružomberok

Mapa

Workshop je zameraný na problematiku využívania eAukcií v procese nákup vo firmách a inštitúciach a vedený bude formou praktických ukážok a diskusie. Cieľom stretnutia je vzájomná inšpirácia, zdieľanie praktických skúseností a otvorenie sa novým možnostiam v nákupe. Zameriame sa na problematiku potreby prieskumu trhu a dopytu ako hlavného nástroje pre prípravu tendra a na riadenie viackolových tendrov. Čakajú Vás nové pohľady do procesov nákupu a živá diskusia s ostatnými účastníkmi workshopu.

Sú pre Vás eAukcie neznáma alebo ste skúsený odborník? Počas workshopu budeme aktívne diskutovať a vymieňať si skúsenosti, hľadať nové riešenia a inšpirácie, no rovnako si podrobne rozoberieme problematiku eAukcií a na čo si treba dať pozor.

Prečo je dôležitá znalosť trhu pred spustením tendra ako dokážem pomocou eAukcií získať potrebné informácie? Čo je to RFI a prečo je neoddeliteľnou súčasťou nákupu lídrov na trhu? Ako sa rýchlo, efektívne a jednoducho vysporiadať s množstvom informácií o možnostiach trhu? Ukážeme ako nastaviť a riadiť viackolové tendre a akých sa vyvarovať.

 

Program a témy

Lektor: Ing. Mário Biňas

Obsah a témy

08:00 – prezencia

09:00 – otvorenie workshopu

Znalosť trhu a potenciál, ktorý to prináša – predstavíme si systém elektronizácie nákupu (eRFx) a prečo sú informácie kľúčové pre správne nastavenie tendra a dosiahnutie želaného výsledku. Trhu ponúka množstvo informácií, ktoré sú tie kľúčové a ako získať rýchlo a prehľadne? Na praktickej ukážke z prostredia služieb si ukážeme ako preskúmať možnosti dodávateľov.

Nakupujeme služby BOZP, ZS a PO  – eAukcie nie sú len o nákupe tovaru, ukážeme si ako nastaviť tender na nákup služby pre potreby zabezpečenia povinnej zdravotnej služby, protipožiarnej ochrany a BOZP. Riziká a výhody nám ponúka tender na nákup služieb.

11:00 – občerstvenie /coffee break

Viackolový tender pre výber vzdelávacej agentúry – Príprava podkladov a stratégie pre viackolový tender. Určenie si selektívnych kritérií pre jednotlivé kolá. Aké informácie poskytovať dodávateľom a kedy? Využitie systém multikriteriálneho hodnotenia eAukcie v procese výberu dodávateľa. Pohľad dodávateľa na takýto tender.

Nákup dovolenkových poukazov pre zamestnancov – Ako nastaviť kritéria pre na pomer ceny a kvality? Aké kritéria je dobré nastaviť, a ktorým sa treba vyhnúť? Akú priestor nechať dodávateľom?

13:30 – ukončenie workshopu

Zmena programu je vyhradená.

Určené pre

  • manažment a majitelia spoločností;
  • juniorské a seniorské pozície nákupcov;
  • manažéri nákupu a obstarávania;
  • kolegovia, ktorí s nákupom spolupracujú

 

Cenník a kontakty

Účastnícky poplatok

1 vstup: 85 EUR + 20% DPH*

*sme platcami DPH

Zľavy

  • 10% zľava – 2 účastníci z jednej firmy
  • 15% zľava – 3 a viac účastníkov z jednej firmy
  • individuálna zľava – platí len pre súkromné kurzy pre firmy

Úhrada poplatku

bankovým prevodom

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK29 0200 0000 0037 4544 3256

variabilný symbol: Vaše IČO

špecifický symbol: 232017

Ako sa na kurz prihlásiť

Na kurz sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adrese vzdelavanie@bmgroup.sk . Pre prihlásenie sa na kurz prosíme uveďte aj údaje o účastníkoch kurzu – meno a priezvisko, pozícia, e-mail.

Po registrácii Vám pošleme e-mailom zálohovú faktúru.

Fakturácia
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru – daňový doklad na e-mail a poštovú adresu účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie (súkromné školenia pre firmy podľa dohody).

Kontakt

BM GROUP SK, s.r.o.

Ing. Mário Biňas

Dona Sandtnera 11

902 01 Pezinok, Slovensko

tel.: +421 911 852 069

e-mail: mario.binas@bmgroup.sk