WORKSHOP eAUKCIE v PRAXI – Anglická reverzná aukcia


Dátum/čas
Dátum: pripravujeme
Čas: 9:00 – 13:30

Miesta konania                            
Hotel Áčko, Ružomberok

Mapa

 

Workshop je zameraný na problematiku využívania eAukcií v procese nákup vo firmách a inštitúciach a vedený bude formou praktických ukážok a diskusie. Cieľom stretnutia je vzájomná inšpirácia, zdieľanie praktických skúseností a otvorenie sa novým možnostiam v nákupe. Zameriame sa na využitie „Anglickej viacpoložkovej aukcie“ (ERMMA) a na praktických príkladoch si ukážeme a vyskúšame ako eAukcie fungujú. Čakajú Vás nové pohľady do procesov nákupu a živá diskusia s ostatnými účastníkmi workshopu.

Sú pre Vás eAukcie neznáma alebo ste skúsený odborník? Počas workshopu budeme aktívne diskutovať a vymieňať si skúsenosti, hľadať nové riešenia a inšpirácie, no rovnako si podrobne rozoberieme problematiku eAukcií a na čo si treba dať pozor.

Ako môžeme využiť eAukcie pri stavbách, nákupe motorových vozidiel a servisu, či pri nákupe spotrebného materiálu? Ako fungujú eAukcie z pohľadu dodávateľov? Ukážeme si ako pomocou eAukcie dokážeme riadiť kvalitu, zbierať potrebné informácie a skrátiť proces výberu dodávateľa.

 

Program a témy

Obsah a témy

Lektor: Ing. Mário Biňas

08:00 – prezencia

09:00 – otvorenie workshopu

Základy pre prácu s eAukciami – predstavíme si aukčnú platformu PROEBIZ a typ aukcie ERMMA. Ukážeme si základné funkcie a predstavíme „zlaté“ pravidlá pre prácu s eAukciami. Aké sú výhody a nevýhody eAukcií? Praktická ukážka eAukcie typu ERMMA a pohľad zo strany dodávateľa.

STAVBA predajne a eAukcia – ako motivovať dodávateľov pre účasť na zákazke? Ako nastaviť eAukcie a zahrnúť kľúčové časti zákazky? Ako nastaviť podmienky obstarávania? Výkaz-Výmer ako súčasť eAukcie, a pritom jednoducho a funkčne. Pohľad dodávateľa na stavebnú zákazku a vplyv transparentnosti na jeho rozhodovanie. Praktická ukážka eAukcie na stavebnú zákazku a na čo nesmieme pri nastavení tendra zabudnúť.

11:00 – občerstvenie /coffee break

Nákup motorových vozidiel a servisu – aké sú kľúčové parametre tendra na nákup vozidiel a servisu? Kedy rozhoduje cena a kedy kvalita – aký je správny pomer? Ako sa môže z technicky náročného výberového konania stať jednoduchý a zrozumiteľný tender? TCO v procese nákupu vozidiel a servisu a jeho implementácia do eAukcie.

eAukcia na vlastnej koži – nastavíme si eAukciu a budeme súťažiť. Vyskúšame si účasť na eAukcii ako dodávatelia a ukážeme si faktory, ktoré nás môžu motivovať, ale aj odradiť. Čo vidia dodávatelia v eAukcii, ako pristupovať k zverejňovaniu informácií. Budeme diskutovať o Vašich skúsenostiach, úspechoch, ale aj o obavách a prekážkach.

13:30 – ukončenie workshopu

Zmena programu je vyhradená.

Určené pre

  • manažment a majitelia spoločností;
  • juniorské a seniorské pozície nákupcov;
  • manažéri nákupu a obstarávania;
  • kolegovia, ktorí s nákupom spolupracujú

 

Cenník a kontakty

Účastnícky poplatok

1 vstup: 85 EUR + 20% DPH*

*sme platcami DPH

Zľavy

  • 10% zľava – 2 účastníci z jednej firmy
  • 15% zľava – 3 a viac účastníkov z jednej firmy
  • individuálna zľava – platí len pre súkromné kurzy pre firmy

Úhrada poplatku

bankovým prevodom

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK29 0200 0000 0037 4544 3256

variabilný symbol: Vaše IČO

špecifický symbol: 212017

Ako sa na kurz prihlásiť

Na kurz sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adrese vzdelavanie@bmgroup.sk . Pre prihlásenie sa na kurz prosíme uveďte aj údaje o účastníkoch kurzu – meno a priezvisko, pozícia, e-mail.

Po registrácii Vám pošleme e-mailom zálohovú faktúru.

Fakturácia
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru – daňový doklad na e-mail a poštovú adresu účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie (súkromné školenia pre firmy podľa dohody).

Kontakt

BM GROUP SK, s.r.o.

Ing. Mário Biňas

Dona Sandtnera 11

902 01 Pezinok, Slovensko

tel.: +421 911 852 069

e-mail: mario.binas@bmgroup.sk