WORKSHOP eAUKCIE v PRAXI – Nippon a Holland


Dátum/čas
Dátum: 30/10/2017
Čas: 9:00 – 13:30

Miesta konania                            
Hotel Áčko, Ružomberok

Mapa

 

 

Workshop je zameraný na problematiku využívania eAukcií v procese nákup vo firmách a inštitúciach a vedený bude formou praktických ukážok a diskusie. Cieľom stretnutia je vzájomná inšpirácia, zdieľanie praktických skúseností a otvorenie sa novým možnostiam v nákupe. Zameriame sa na využitie aukcií typu NIPPON a Holland, a na praktických príkladoch si ukážeme a vyskúšame ako eAukcie fungujú. Čakajú Vás nové pohľady do procesov nákupu a živá diskusia s ostatnými účastníkmi workshopu.

Sú pre Vás eAukcie neznáma alebo ste skúsený odborník? Počas workshopu budeme aktívne diskutovať a vymieňať si skúsenosti, hľadať nové riešenia a inšpirácie, no rovnako si podrobne rozoberieme problematiku eAukcií a na čo si treba dať pozor.

Ako sa vyporiadať s výberovými konaniami, kde je malý počet dodávateľov? Ako zabezpečiť aj v prípade menšieho počtu dodávateľov dostatočne silný konkurenčný boj? eAukcia slúži aj ako nástroj, pomocou ktorého dokážeme maximalizovať hodnotu za naše peniaze – nie je to len o úspore. Ukážeme si ako využiť NIPPON a Holland pri nákupe energií a komodít, ale aj v stavebníctve a predaji tovaru.

 

Program a témy

Lektor: Ing. Mário Biňas

Obsah a témy

08:00 – prezencia

09:00 – otvorenie workshopu

Základy pre prácu s eAukciami – predstavíme si aukčnú platformu PROEBIZ a typy aukcií NIPPON a Holland. Ukážeme si základné funkcie a predstavíme „zlaté“ pravidlá pre prácu s eAukciami. Aké sú výhody a nevýhody eAukcií? Praktické ukážky eAukcií typu NIPPON a Holland a pohľad zo strany dodávateľa.

NIPPON vs. monopol – NIPPON (Japonská ticker aukcia) ponúka možnosť elektronického vyjednávania ceny aj trhových podmienkach, kde je počet dodávateľov limitovaný – ako na to? Ako dokážeme využiť NIPPON pri nákupe elektriny a plynu?

11:00 – občerstvenie /coffee break

Maximalizujeme hodnotu za peniaze – je nutné aby bola predmetom aukcie vždy len cena? Ako dokážeme maximalizovať hodnotu za naše peniaze? Ako nastaviť tender tak, aby sme zvýšili konkurenčný boj? Pomocou eAukcie typu Holland si ukážeme ako napr. v stavebníctve dokážeme tendrovať napr. rozlohu (m2) a nie cenu.

eAukcia na vlastnej koži – nastavíme si eAukciu a budeme súťažiť. Vyskúšame si účasť na eAukcii ako dodávatelia a ukážeme si faktory, ktoré nás môžu motivovať, ale aj odradiť. Čo vidia dodávatelia v eAukcii, ako pristupovať k zverejňovaniu informácií. Budeme diskutovať o Vašich skúsenostiach, úspechoch, ale aj o obavách a prekážkach.

13:30 – ukončenie workshopu

Zmena programu je vyhradená.

Určené pre

  • manažment a majitelia spoločností;
  • juniorské a seniorské pozície nákupcov;
  • manažéri nákupu a obstarávania;
  • kolegovia, ktorí s nákupom spolupracujú

 

Cenník a kontakty

Účastnícky poplatok

1 vstup: 85 EUR + 20% DPH*

*sme platcami DPH

Zľavy

  • 10% zľava – 2 účastníci z jednej firmy
  • 15% zľava – 3 a viac účastníkov z jednej firmy
  • individuálna zľava – platí len pre súkromné kurzy pre firmy

Úhrada poplatku

bankovým prevodom

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK29 0200 0000 0037 4544 3256

variabilný symbol: Vaše IČO

špecifický symbol: 222017

Ako sa na kurz prihlásiť

Na kurz sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adrese vzdelavanie@bmgroup.sk . Pre prihlásenie sa na kurz prosíme uveďte aj údaje o účastníkoch kurzu – meno a priezvisko, pozícia, e-mail.

Po registrácii Vám pošleme e-mailom zálohovú faktúru.

Fakturácia
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru – daňový doklad na e-mail a poštovú adresu účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie (súkromné školenia pre firmy podľa dohody).

Kontakt

BM GROUP SK, s.r.o.

Ing. Mário Biňas

Dona Sandtnera 11

902 01 Pezinok, Slovensko

tel.: +421 911 852 069

e-mail: mario.binas@bmgroup.sk