Global sourcing

Global sourcing, resp. medzinárodný nákup je aktuálne veľmi rýchlo sa rozvíjajúcou oblasťou nákupu a spoločnosti po celom svete presúvajú svoje kapacity práve do oblasti medzinárodného nákupu.

 

BM GROUP SK je lídrom v oblasti „Global sourcing“ na Slovensku a naše bohaté skúsenosti z pôsobenia v nadnárodných korporáciách sme pretavili do činností a služieb, ktoré našim klientom prinášajú príležitosti pre budovanie dlhodobých medzinárodných partnerstiev.

 

Spolupracujeme s expertmi v rámci celej Európy a aktuálne budujeme sieť expertov v USA a Ázie, tak aby sme Vám poskytli čo najpresnejšie informácie o možnostiach nakupovania na medzinárodných trhoch a Vaše nákupné požiadavky a potreby uspokojili dodávateľmi z kategórie „best in class“.

 

Ponúkame Vám nasledovné služby:

 • - Prieskum zahraničných trhov
  • - vyhľadávanie dodávateľoch na medzinárodných trhoch;
  • - prieskum trhu zvoleného regiónu (EOI, RFI)
  • - pred-klasifikácia dodávateľov
  • - zber cenových ponúk a ďalších informácií (RFP)
  • - prezentácia best-in-class dodávateľov pre Vás

 

 • - Nakupovanie
  • - organizácia medzinárodných tendrov (RFQ)
  • - zabezpečenie zberu vzoriek
  • - kvalifikácia dodávateľov a ich hodnotenie
  • - porovnanie cenových ponúk a otvorenie rokovaní so zvolenými dodávateľmi
  • - zostavenie kvalifikvaného rebríčka dodávateľov
  • - kalkulácie metódou TCO, TVO
  • - prezentácia výsledkov a odporúčaní dodávatelia

 

 • - Kontrola
  • - audit dodávateľov  a ich schopnosti splniť Vaše kvalitatívne a technické kritéria
  • - konečné cenové ponuky a rokovania s dodávateľmi
  • - silné a slabé stránky zvolených dodávateľov
  • - analýza rizík
  • - prezentácia výsledkov a odporúčania

 

 • - Manažment dodávateľských vzťahov (SRM)
  • - Školenia dodávateľov podľa potrieb klienta
  • - Podpora dodávateľov a ich rozvoj na Slovenskom trhu
  • - Sledovanie výkonnosti dodávateľov a ich hodnotenie
  • - Budovanie systému hodnotenia dodávateľov (rating)

 

 • - Rozvoj
  • - outsourcing nákupných procesov a aktivít na zahraničných trhoch
  • - vyhľadávanie dodávateľov, ktorí sú nositeľmi inovácií