Outsourcing nákupu

Konkurenčný boj, tlak na kvalitu a cenu núti firmy hľadať rezervy nie len vo výrobných procesoch, ale aj v samotnej štruktúre spoločnosti. Dnes už nestačí optimalizovať len procesy, zavádzať nové nástroje, ale vyžaduje si to prehodnotiť efektívnosť vlastného pracovného kapitálu a jeho doplnenie o externé služby.

 

Jedným z hlavných benefitov implementácie externých služieb (outsourcing) do prebiehajúcich procesov spoločnosti je hľadanie riešení mimo vlastnú spoločnosť, čo predstavuje potenciál pre riešenia mimo štandardy spoločnosti a poskytuje konkurenčnú výhodu.

 

Outsourcing nákupu predstavuje veľmi rýchlu a efektívnu cestu k získaniu konkurenčnej výhody.

 

Prečo outsourcing s BM GROUP SK?

S nami môžete outsourcovať nákup čiastočne, t.j. konkrétne procesy v nákupe, alebo  komplexne, t.j. zastrešíme pre Vás nákup úplne.

Neponúkame Vám len zníženie nákladov na nákup tovarov a služieb, ale zabezpečujeme ich dlhodobú udržateľnosť, čo Vám umožní investovať ušetrené prostriedky do Vášho podnikania.

 

BM GROUP SK sa nevzdávate kontroly nad Vašim nákupom, práve naopak získavate úplnu kontrolu, podrobnú analytiku a prehľadné štatistiky o Vašich nákupoch a dodávateľoch. Vy sa sústredite na Váš core business.

Na základe reportu publikovaného spoločnosťou Aberdeen Group, spoločnosti ktoré implementovali outsourcing v nákupe veľmi rýchlo dosiahli úsporu (cca 8,3%)  a zníženie nákladov na nákup, a zvýšili úspešnosť uzatvárania kontraktov (o 55%).

 

Prečo spoločnosti implementujú outsourcing v nákupe:

 • - tlak na zníženie nákladov v procesoch nákupu – 45%
 • - rast globálnej konkurencie – 41%
 • - potreba získania lepších cien – 36%
 • - potreba presunúť zamestnancov na strategické úlohy – 34%

 

"Best-in-Class spoločnosti využívajú outsourcing v nákupe o 24% častejšie ako ostatné spoločnosti."

 

Ponúkame Vám služby:

 • čiastočný outsourcing
  • - Analýza položiek nákupu a dodávateľov (voľba vhodnej strátegie pre nákup)
  • - Contact management (SRM)
  • - Nákup tovaru a služieb (Sourcing)
  • - RFX/ Vyjednávanie
  • - Hodnotenie/audit dodávateľov
  • - Katalóg dodávateľov
 • komplexný outsourcing