Poradenstvo v oblasti nákupu a procesov

BM GROUP SK sa zameriavame na budovanie transparentného a efektívneho nákupu, kde nami nastavené procesy sú nastavené tak, aby prinášali vysokú pridanú hodnotu a zabezpečili dlohodobo udržateľnú produktivitu nákupu.

 

Uvedomujeme si, že budovanie optimálne fungujúceho nákupu nie je len o správne fungujúcich procesoch, ale vyžaduje si aj prácu so zamestnancami, ich rozvoj a nastaviť správny a nevyhnutný „skill set“ zamestnancov.

 

V rámci našich poradenských služieb Vám ponúkame:

  • - audit Vašich aktuálnych procesov a interných smerníc/pravidiel
  • - kontrola a dodržiavanie interných smerníc (vyhnite sa neželanému konaniu Vašich zamestnancov)
  • - navrhneme nové/zmeny procesov, tak aby boli nové procesy funkčné, jenoduché a bez zbytočnej byrokracie)
  • - implementácia zmien procesov a počas dohodnutého obdobia nové procesy sledujeme, kontrolujeme a analyzujeme

 

Čo získate?

  • - Dôslednú správu o Vašich silných a slabých stránkach v nákupe
  • - Riziká z aktuálneho stávu nákupu
  • - Návrh riešení a odporúčaní aplikovateľných do praxe
  • - Transparentý a produktívny nákup