Tendre na kľúč

BM GROUP SK Vám ponúkame realizáciu výberových konaní a nákupov na kľúč a presne podľa Vašich kritérií a pravidiel.

 

Elektronické výberové konania

(Zrealizujeme za pre Vás elektronický tender/aukciu – transparentne a efektívne)

 

Investičné výberové konania

(Efektívny spôsob obstarania stavieb, prístrojov, mechanizmov, technologií a pod. – eRFx, TCO, )

 

Predaj formou elektronickej aukcie

(Elektronické aukcie na predaj nepotrebného majetku, materiálu, odpadu a pod.)      

 

– prípadne využite našu službu Online Dražbypredávajte rýchlo a efetkívne.