Budujeme dodávateľské vzťahy … časť 1.

Budovanie zdravej a stabilnej siete dodávateľov je jedným z hlavných cieľov nákupcov a kľúčové KPI pre pozíciu CPO. Podľa analýzy magazínu Procurement Leaders (Trend Report) 22% pozícií CPO plánuje presmerovať viac zdrojov a kapacít na budovanie vzťahov s dodávateľmi (SRM), čím chcú zvýšiť angažovanosť dodávateľov na procesoch firmy, zvýšiť efektivitu nákupu a priniesť inovácie.

Aktuálne tempo vývoja technológií, tlak na automatizáciu a efektivitu neprináša len nové produkty, ale mení fungovanie spoločností a tlačí ich do nových partnerstiev. Vytvára sa tlak a priestor na partnerstvá s dodávateľmi, kde činnosti dodávateľov sú plne integrované do procesov spoločnosti. Budovanie siete dodávateľov, ktorí sú súčasťou Vašich procesov je pre spoločnosť prospešné nakoľko, samotní dodávatelia majú záujem na Vašom rozvoji, čo prospieva aj ich rozvoju a rastu.

„Takto fungujúca symbióza môže prispieť k vývoju nového produktu, získaniu trhového podielu od konkurencie, k vyššej produktivite a výkonnosti, či k optimalizácii a vývoju výrobného procesu.“

Existuje viacero spôsobov ako nadviazať a zlepšovať vzťahy s dodávateľmi a budovať stabilné a plnohodnotné partnerstvá a postupne si ich prejdeme.

Webstránka je viac ako vizitka

Aktuálne trendy v oblasti online komunikácie plne zasiahli aj do oblasti firemných webstránok, ktoré už nie sú fádne a nudné, ale naopak obsahujú množstvo dynamických prvkov, pracujú so širokou škálou farieb a pod.

Vývoj webstránok sa nesie v duchu „user-friendly“ s cieľom ľahko predať, získať zákazníka, no webstránka môže slúžiť aj ako efektívny nástroj na prácu s dodávateľmi.

Pri budovaní vzťahov je zásadná komunikácia. Vytvorením webstránky, ktorá je zameraná aj na komunikáciu s dodávateľmi získavate radu možností a funkcií ako nadviazať nové vzťahy a budovať dlhodobé partnerstvá. Okrem toho, že predstavíte Vašu spoločnosť, históriu a produkty, môžete komunikovať Vaše štandardy a pravidlá pre obchodovanie, podmienky kladené na dodávateľov a „cestu“ k budovaniu obchodného vzťahu. Predstavte dodávateľom hodnoty Vašej spoločnosti a odprezentujte úspešné partnerstvá, tzv. success stories a motivujte dodávateľov k spolupráci.

Transparentnosť je kľúčová pri budovaní dlhodobého partnerstva, a tak na Vašej webstránke môžete uviesť, podľa akých kritérií hodnotíte dodávateľov a na aké faktory kladiete dôraz pri budovaní dlhodobého partnerstvá a akým typom spolupráce ste otvorení. Rovnako môžete uviesť podmienky, ako vyhrať konkrétne zákazky.

Údaje na webstránke pravidelne aktualizujte čím sa vyhnete špekuláciám a nastavíte jasné a pevné pravidlá pre aktuálne a budúce partnerstvá.

Vybudovaním webstránky, ktorá bude obsahovať údaje pre dodávateľov získate príležitosť vkročiť do nových partnerstiev správnou nohou.

 v 2.časti si povieme ako prospievajú budovaniu obchodných partnerstiev „Spoločenské eventy pre dodávateľov“.

Zaujal Vás tento článok a radi by ste sa dozvedeli o trendoch vo firemnom nákupe viac? Prihláste sa a odoberajte náš NEWSLETTER!

print