Budujeme dodávateľské vzťahy … časť 2.

V prvej časti tejto „mini série“ o budovaní vzťahov a partnerstiev s dodávateľmi sme sa zamerali na komunikáciu prostredníctvom Vašej web stránky. V tejto časti si povieme, prečo pozvať dodávateľov na kávu a „koláčik“ je ten správny krok vpred.

Žiaľ v našom regióne stále platí, že stretnúť sa s dodávateľom mimo pôdy firmy nie je správne a automaticky to spadá do kategórie disciplinárnej komisie. Cieľom tohto článku nie je riešiť prečo je tomu tak. Naopak, cieľom je ukázať prečo a ako dokážu neformálne stretnutia s vašimi dodávateľmi prispieť k efektívnejšej spolupráci.

Spoločenské stretnutia s dodávateľmi – „eventy“

Neformálne spoločenské stretnutia s dodávateľmi sú výbornou príležitosťou ako zvýšiť angažovanosť dodávateľov a rozvíjať partnerstvá.

Prakticky neexistuje žiadne písané a „nepísané“ pravidlo, ktoré by upravovalo ako často organizovať eventy pre dodávateľov a koho na ne pozvať.

Zvyčajne sa tieto eventy organizujú jedenkrát ročne a určené sú hlavne pre strategických dodávateľov. Takto organizované neformálne stretnutie Vám poskytuje výrobný priestor pre hľadanie inovácií, diskusie na témy ako zefektívniť aktuálne procesy, prípadne otvoriť témy spoločných projektov a pod. Cieľom je, aby bolo stretnutie neformálne a uvoľnené, čo Vám umožní budovať partnerstvo a vzťah s dodávateľmi.

Ďalšou možnosťou ako rozvíjať vzťahy s dodávateľmi sú tzv. „Dni dodávateľov„, kde pozvete širšiu skupinu vašich kľúčových dodávateľov. Program tohto stretnutia môže obsahovať formálne časti, kde napr. informujete dodávateľov o nových pravidlách spolupráce, prípadne im pripomeniete existujúce pravidlá, alebo im môžete predstaviť maticu hodnotenia spolupráce. V rámci neformálneho programu môžete rozvíjať diskusie na témy inovácií a hľadanie spoločného záujmu pre rozvoj vašich firiem.

„Cieľom eventov pre dodávateľov je budovať partnerstvá, ktoré sú čo možno najviac otvorené a uvoľnené.“

Mať tých správnych dodávateľov je kľúčové pre chod a rozvoj vašej spoločnosti. Hľadať spôsoby ako zvýšiť angažovanosť dodávateľov sa preto stáva kritickou úlohou nákupcov a CPO. Ak sa vám to podarí, tak veľmi rýchlo začnete zbierať plody vašej práce.

… v 3.časti si povieme, ako vieme podporiť budovanie vzťahov poskytnutím služieb dodávateľom.

Zaujal Vás tento článok a radi by ste sa dozvedeli o trendoch vo firemnom nákupe viac? Prihláste sa a odoberajte náš NEWSLETTER!

print