Firemný nákup

Technológia nediskriminuje, ponúka rovnaké možnosti veľkým i malým. Treba si len správne vybrať.

Publikované

Na trhu existuje široká skupina dodávateľov a poskytovateľov ERP (Enterprise resource planning) služieb, či už ide o veľké nadnárodné firmy alebo o menších lokálnych dodávateľov. Obe skupiny prinášajú pestrú paletu riešení a funkcií, ktoré uspokojujú potreby zákazníkov. ERP riešenia nepatria medzi najlacnejšie, no bezpochyby sú veľmi užitočné, a to najmä kvôli tomu, že bez nich […]

Firemný nákup

Ako správne merať efektivitu v nákupe? Spriateľte sa s KPI!

Publikované

Pokiaľ chce byť akákoľvek firma úspešná nestačí, aby mala jasne stanovenú stratégiu. Táto stratégia musí byť podložená číslami, a to KPI (Key Performance Indicators). V súčasnosti si takmer všetky dobre fungujúce organizácie zakladajú na KPI, aby si tak zabezpečili súlad s podnikovou stratégiou spoločnosti.   Pokiaľ sú KPI nastavené správne a premyslene, môže to v konečnom dôsledku uľahčiť prácu a zefektívniť […]

Firemný nákup

Aukcie a digitalizácia nákupu (Prečo FORTUNE 500 investujú?)

Publikované

Online aukcie a nové technológie si v Slovenských firmách stále hľadajú svoje miesto a často narazia na veľmi negatívne predsudky práve z radov nákupcov, pričom práve nákupcom majú pomôcť.   Čím to je? Prečo sa spoločnosti na Slovensku bránia využívaniu online aukcií a novým technológiám? Väčšina z nás sa online aukcie už zúčastnila, napríklad prostredníctvom […]

Firemný nákup

Dáta a Nákup – 1 – ABC Analýza

Publikované

„Best-in-class“ spoločnosti vnímajú oddelenie nákupu ako „Critical Business Partner“ a nákup ma plnú podporu C-level manažérov. Dostať nákup na túto úroveň, nie je len manažérske rozhodnutie, vyžaduje si hlavne vysokú úroveň vedomostí a skúseností samotných nákupcov. V dobe, kedy sa otvorene diskutuje na tému Procurement 4.0, byť výborným vyjednávačom nestačí a nákupcovia si osvojujú nové […]

Firemný nákup

e-Aukcie ako nástroj pre nákup – Prečo ÁNO!

Publikované

e-Aukcie sú nástroj, ktorý už niekoľko desaťročí patrí do balíka nástroj nákupcov po celom svete a svoje miesto ma v operatívnom ako aj v strategickom nákupe. e-Aukcie vytvárajú trhový priestor, kde dodávatelia „súťažia“ medzi sebou o zákazky.     e-Aukcie nahrádzajú tradičné metódy vyjednávania a nakupovania, a často okrem ceny sledujú aj iné kvantitatívne a […]

Firemný nákup

Oddelenie nákup je jeho pridaná hodnota pre spoločnosť

Publikované

Aká je rola nákupu vo firme? V čom spočíva hodnota správne fungujúceho nákupu? Odpoveď na tieto otázky by mal byť schopný zodpovedať každý manažér nákupu a rovnako aj C-level manažéri. Nie, nákup nie je o objednávkach a kávičkách s dodávateľmi. „Best in class“ pokladajú nákup za strategického biznis partnera, kde nákupcovia poznajú potreby a stratégiu […]

Firemný nákup

Forma financovania: Operatívny lízing

Publikované

Jednými z najdrahších položiek, s ktorými musíme počas podnikania počítať, či už podnikáte v službách alebo vo výrobe, je nákup technológie a vybavenia. Dokonca nehrá rolu ani to, či ste len začínajúca firma alebo firma s desiatkami rokov histórie, nakoľko nákup vybavenia môže predstavovať vysoké finančné zaťaženie Vášho rozpočtu a narušenie Vášho cash-flow.   Pri […]