Dáta a Nákup – 1 – ABC Analýza

„Best-in-class“ spoločnosti vnímajú oddelenie nákupu ako „Critical Business Partner“ a nákup ma plnú podporu C-level manažérov. Dostať nákup na túto úroveň, nie je len manažérske rozhodnutie, vyžaduje si hlavne vysokú úroveň vedomostí a skúseností samotných nákupcov. V dobe, kedy sa otvorene diskutuje na tému Procurement 4.0, byť výborným vyjednávačom nestačí a nákupcovia si osvojujú nové schopnosti v oblasti analytiky, projektového riadenia a pod.

Počas jedného bežného pracovného dňa dokáže nákupca vygenerovať tisíce riadkov informácií a dát, ktoré dokáže neskôr využiť pre správne a objektívne hodnotenie dodávateľov, optimalizovať spotrebu spoločnosti, či hľadať kritické a rizikové oblasti v procese nákupu a pod.

„Spoločnosti denne „vyhadzujú“ cenné informácie, nakoľko o nich často ani nevedia.“

Práve analytike budeme v tejto mini-sérii venovať pozornosť a predstavíme si základné modely a analytické nástroje, ktoré sú tzv. „MUST“ vedomostí každého nákupcu.

Začíname analyzovať – ABC analýza

ABC analýza je metóda, ktorá sa využíva na segmentáciu dodávateľov, nakupovaných kategórií a skladových zásob do 3 kategórií:

  • A – venujeme vysokú pozornosť a podrobne sledujeme vývoj kategórie;
  • B – venujeme pozornosť a pravidelne kontrolujeme (kvartálne/ročne);
  • C – venujeme minimálnu pozornosť – priestor pre automatizáciu.

Funkčný model ABC analýzy nám umožňuje analyzovať položky (kategórie, dodávateľov, zásoby) a určiť tie, ktoré budú mať významný dopad na naše náklady a potrebujeme im venovať zvýšenú pozornosť.

Model zároveň selektuje položky, ktoré tvoria v hodnote nákupu minoritné náklady, no ich počet tvorí takmer 80% z celkového počtu nakupovaných položiek.

Jednotlivé kategórie si vyžadujú určitú úroveň pozornosti, čo je aj kľúčom pre stanovenie priorít:

  • Najvyššiu prioritu majú položky z kategórie A!

Položky z tejto kategórie predstavujú približne 80% z celkovej hodnoty nákladov nákupu, pričom v objeme (počte) tvoria približne 10%. Táto kategória ukrýva reálne úspory spoločnosti!

  • Najnižšiu prioritu venujeme položkám kategórie C, nakoľko ich hodnota nie je často viac ako 5%. Prax nám ukázala, že mnoho nákupcov, venuje nákupu položiek tejto kategórie väčšinu svojho času a teda ich pridaná hodnota pre spoločnosť je minimálna.

Pri práci s ABC analýzou platí pravidlo:

„Skôr ako začneme optimalizovať nákup (spotrebu) A položiek a dosahovať reálne úspory, je nutné vyriešiť nákup C položiek!“

Nevyžaduje si to nevyhnutne investície do softvéru a robotov, väčšinou postačí interná zmena procesu nákupu a nákup týchto položiek podmieniť dlhodobými kontraktmi a e-katalógom (napr. kancelárske potreby, OOPP a pod.) alebo nákup položiek s nízkou hodnotu prenechať priamo na interného zákazníka (napr. nákup náradia v najbližšej predajni).

ABC analýza a prax

Vytvorenie ABC analýzy je možné aj priamo v MS EXCEL, a tak nepotrebujeme nevyhnutne investovať do nákupu nového SW.

Implementácia ABC analýzy do analytického balíčka nákupu je základom pre budovanie pokročilejších analýz (SPEND analýza) a využívania dát, ktoré nákup a celá naša spoločnosť denne produkuje.

Na reálnom príklade (obrázok vyššie) vidíme, že mechanizmus ABC analýzy je aplikovateľný v reálnych podmienkach a pomôže nám určiť kategórie, ktoré tvoria prioritu nákupu a tie, ktoré „žerú“ čas a prácu nákupcu.

ABC analýza bola vytvorená primárne pre manažment a optimalizáciu skladových zásob. Samozrejme metodika a mechanizmus tejto analýzy je aplikovateľný aj na potreby nákupu, čím získame jasné informácie a určujeme priority v nákupe.

Zaujal Vás tento článok a radi by ste sa dozvedeli o trendoch vo firemnom nákupe viac? Prihláste sa a odoberajte náš NEWSLETTER!

print