e-Aukcie ako nástroj pre nákup – Prečo ÁNO!

e-Aukcie sú nástroj, ktorý už niekoľko desaťročí patrí do balíka nástroj nákupcov po celom svete a svoje miesto ma v operatívnom ako aj v strategickom nákupe. e-Aukcie vytvárajú trhový priestor, kde dodávatelia „súťažia“ medzi sebou o zákazky.

 

 

e-Aukcie nahrádzajú tradičné metódy vyjednávania a nakupovania, a často okrem ceny sledujú aj iné kvantitatívne a kvalitatívne parametre. Cieľom je nakupovať za reálne trhové ceny. Koncept e-aukcií bol navrhnutý s cieľom pomôcť dodávateľom aktívne a dynamicky reagovať na „real-time potreby nákupcov a ich organizácií.

Aj napriek tomu, že e-aukcie sú na trhu viac ako 2 desaťročia, stále sa v našom regióne (CEE) stretávame so silným odporom voči tomuto nástroju. Čo je dôvodom tohto odporu?

 

1. Nedostatočné poznatky o e-aukciách

História komerčných e-aukcií sa spája so založením spoločnosti eBay, kedy e-aukcie prekročili prah interných sietí a vytvorili nové trhové prostredie. Postupne sa e-aukcie rozšírili do verejného a súkromného sektora.

E-aukcia je nástroj, ktorého primárnou úlohou je „Vyjednávanie„, a teda e-aukcia nie je nástroj na riadenie procesu nákupu a výberového konania. Druhou významnou úlohou e-aukcie je Automatizácia, kde práve pomocou e-aukcií dokážeme nielen zrýchliť samotný nákupný proces, ale nákup tzv „non-critical items“ môžeme aj automatizovať.

 

2. Čo na to povedia naši dodávatelia?

„Máme špecifických dodávateľov a oni to neakceptujú!“ „My sme špecifická firma a dlhé roky spolupracujeme s tými istými dodávateľmi!“ „Zameriavame sa na kvalitu!“

Toto sú najčastejšie reakcie, s ktorými sa stretávam na tému e-aukcie pri rokovaniach s nákupcami. V skutočnosti je to naopak!

Dodávatelia sa s e-aukciami stretávajú relatívne často a to aj na Slovenskom trhu. Väčšina dodávateľov tento nástroj vníma pozitívne, nakoľko im to umožňuje súťažiť o nové zákazky. Rovnako to pre dodávateľov predstavuje príležitosť optimalizovať svoje náklady na získavanie nových zákaziek, keďže sa môžu prihlásiť elektronicky z pohodlia kancelárie.

E-aukcie slúžia aj ako prevencia proti dohodám/kartelom dodávateľov, nakoľko informácia o počte dodávateľov v e-aukcii a ich mená sú pre zúčastnených neznáme.

Samozrejme sa nájdu aj dodávatelia, ktorí budú e-aukcie preklínať, no tu už musíme hľadať dôvod v kvalite celého nákupného procesu, prípadne v kvalite samotného dodávateľa.

 

Nákup spoločnosti môže byť v určitom bode efektívny len do takej miery, ako efektívni sú Vaši dodávatelia.

 

3. Interné bariéry a neochota zmeniť aktuálny stav

E-aukcia nie je liek na celý nákup, no často sa používa ako dôvod, prečo aktuálny proces v nákupe nemeniť.

Medzi najčastejšie interné bariéry môžeme pokladať napr.:

  • nedostatočné skúsenosti nákupcov s nástrojmi pre nákup;
  • problém s internou komunikáciou a spoluprácou medzi oddeleniami;
  • strach z nových technológií a neochota investovať;
  • nesprávne pochopenie úlohy nákupu v spoločnosti;
  • osobný záujem!

Implementácia e-aukcie do procesu nákupu v spoločnosti predstavuje významný zásah do existujúcich procesov, kde úprava existujúcich procesov často nestačí a treba nastaviť nové.

 

Kvalita a efektivita e-aukcie je obrazom kvality samotného nákupu v našej spoločnosti.

Skôr ako povieme e-aukciám vo Vašom nákupe nie:

  • objektívne zvážte stav nákupu vo Vašej spločnosti;
  • akú úlohu vo Vašej spoločnosti zohráva nákup;
  • poznáte Vašich dodávateľov a hodnotíte ich kvalitu;
  • sú Vaše ceny skutočné trhové ceny alebo Vás dodávateľ dlhodobo zavádza;
  • kedy naposledy nákup vykonal prieskum trhu (dodávatelia, ceny, …)

Zároveň si odpovedzme na otázku, prečo e-aukcie využívajú firmy po celom svete, naša konkurencia, ale my „nemôžeme“?

 

Zaujal Vás tento článok a radi by ste sa dozvedeli o trendoch vo firemnom nákupe viac? Prihláste sa a odoberajte náš NEWSLETTER!

print