eAukcia – Kancelársky papier

Pre klienta sme pripravili e-Aukciu na nákup kancelárskeho papiera formát A4 pre jeho 2 firmy v SR a ČR v objeme 140.000 kartónov (1kartón/500ks).

Objem bol naplánovaný ako spotreba na 1 rok.

Dodávatelia
Oslovených 12 dodávateľov z SR, ČR, AUT a HU

Cena
Cena v roku 2015: 267.980 EUR
Nová cena na rok 2016: 224.170 EUR

Úspora
Dosiahnutá úspora oproti roku 2015 – 53.810 EUR (16,3%)

Zákazku vyhral dodávateľ zo Slovenskej republiky.

Mário Biňas

e-mail: mario.binas@bmgroup.sk

Tel.: +421 911 852 069