eDopyt – Poukazy na rekreáciu

Na základe požiadavky klienta sme pripravili elektronický dopyt na rekreačné poukazy pre zamestnancov v hodnote 400 EUR/1ks.

Klient používa tieto poukazy ako súčasť benefitného programu spoločnosti a odmeňuje nimi zamestnancov za lojalitu. Zamestnanec za každých nepretržitých 10 rokov vo firme dostane poukaz na dovolenku.

Cieľom dopytu bolo zistiť, aká je aktuálna ponuka cestovných kancelárií na území Slovenskej republiky a aké služby resp. aký pobyt vedia poskytnúť v hodnote 400 EUR + % zľava pre 2. osobu, pri objeme 20 kusov poukazov, s garanciou pobytu min. 4 mesiace od obstarania.

Každá kancelária mala možnosť poslať maximálne 4 ponuky na pobyt.

Dodávatelia
Oslovených bolo celkom 10 cestovných kancelárií.

Cena
Poukazy v hodnote 8 000 EUR.

Doba trvania
Celý dopyt trval 7 kalendárnych dní.

Záver dopytu
Všetky oslovené kancelárie pripravili ponuku na pobyt v hodnote 400 EUR/1ks, pričom niektoré okrem letnej dovolenky poskytli aj poukaz na zimnú dovolenku, prípadne viacero verzií (pobyt pri mori a na Slovensku).

Po 7 dňoch od zadania požiadavky klient od nás získal prehľadnú informáciu o aktuálnej ponuke a mohol si urobiť vlastný obraz o trhu.

Na základe tohto dopytu si klient vybral jednu cestovnú kanceláriu na dodanie všetkých 20 kusov poukazov.

Mário Biňas

e-mail: mario.binas@bmgroup.sk

Tel.: +421 911 852 069