Elektronická aukcia – trend súčasného nákupu

12.5.2016, Bratislava

Elektronické aukcie a tendre boli hlavnou témou už 7. ročníka Národného eAukčného fóra. Jedným z hlavných prezentujúcich bol zástupca mladej ambicióznej firmy BM GROUP SK, ktorá ťaží z dlhoročných skúseností jej zakladateľov a so svojím know-how vzbudila u účastníkov výrazný záujem dozvedieť sa viac. Čím fórum zaujalo tento rok?

Národné eAukčné fórum je dvojdňový odborný workshop, organizovaný spoločnosťou NAR marketing s.r.o., vlastníkom platformy PROEBIZ. Poskytuje cenný priestor na vymieňanie si užitočných informácií medzi odborníkmi a firmami, ktoré sa snažia realizovať proces obstarávania čo najefektívnejšie. Okrem nových kontaktov tu dochádza k užitočnému zdieľaniu informácií o nových technológiách a trendoch, ktoré tvoria základy budúcich inovácií vo firmách.

Skúsenosti z praxe

Obsah fóra bol zostavený zo vstupov profesionálov, ktorí vo svojich firmách reálne využívajú nákupy formou aukcie. Odborníci vo svojich príspevkoch odprezentovali ich postupy, know-how a postrehy, s ktorými sa stretávajú v dennej praxi. Firemný nákup formou elektronickej súťaže je na Slovensku zatiaľ menej známou, no o to diskutovanejšou témou. Aj napriek tomu, že zástupcovia firiem často hovoria o moderných a inovatívnych prístupoch, formy elektronického firemného nákupu využívajú prevažne iba veľké spoločnosti s medzinárodnou účasťou. „Firmy sa v dôsledku nedostatku informácií jednoducho boja uskutočniť zmenu klasického zaužívaného spôsobu nákupu na jeho elektronickú variantu. Stretávame sa aj s mylnou domnienkou, že elektronický nákup sa oplatí len pri obstarávaní za viac ako 100 tisíc eur, čo je nesprávne.“ upresňuje Mário Biňas zo spoločnosti BM GROUP SK. Nedôvera sa však postupne vytráca, a to aj vďaka každoročnému Národnému eAukčnému fóru a prezentovaným dobrým skúsenostiam spokojných firiem. V tomto duchu sa niesol aj tento ročník. V čom prekvapil?

Ako sa stať preferovaným zákazníkom/dodávateľom

Mário Biňas zo spoločnosti BM GROUP SK a Martin Jarábek zo spoločnosti Nafta sa predstavili na fóre s témou, ktorej cieľom bolo odprezentovať najčastejšie praktiky firiem pri rokovaniach s dodávateľmi ako aj chyby, ktorých sa zvyčajne dopúšťajú. Celý blok bol postavený na kontraste fungovania veľkej finančne stabilnej spoločnosti a malého podniku. „Prax nám ukazuje výrazné rozdiely v miere atraktívnosti spolupráce dodávateľov s malou firmou a spolupráce s veľkým podnikom“, konštatuje odborník.  Stať sa dodávateľom pre veľký podnik je v zmysle predaného objemu tovarov či služieb vnímané vysoko pozitívne. Aké sú však faktory motivácie stať sa dodávateľom aj pre malú firmu? Táto otázka rozprúdila v publiku aktívnu diskusiu a priniesla na pôdu fóra množstvo otázok.

image2

Publikum hľadalo riešenia

Nakupovaný objem nie je vždy ten kľúčový faktor, prečo sa dodávatelia rozhodnú obchodovať s malým či naopak s veľkým podnikom. Veľmi dôležitá je transparentnosť, korektnosť a vzťahy. Stretávame sa totiž s realitou súčasných obchodných partnerstiev, ktorá výrazným spôsobom obchodné vzťahy deformuje. Veľké firmy môžu skĺznuť k zneužitiu svojej výhodnej pozície a tlačia menších dodávateľov do hraničných až nevýhodných podmienok. Práve tieto skutočnosti vyvolali živú interakciu. Ide len o klasický vzťah ponuky a dopytu? Majú vôbec menšie firmy možnosť nepodľahnúť tlaku, ak chcú získať častokrát kľúčovú zákazku? Diskusia s publikom nadobudla vďaka týmto otáznikom rýchle tempo a vyvrcholila v momente, kedy sa všetci snažili nájsť odpoveď na kľúčový problém: Čo musí zákazník alebo dodávateľ urobiť, aby bol vnímaný ako preferovaný a zároveň aj zaujímavý obchodný partner?

image3

 

Riešenie prichádza priamo z praxe:

  • dodržiavanie dohôd
  • perspektíva dlhodobej spolupráce
  • možnosť rozvoja vlastnej spoločnosti
  • kvalita zamestnancov
  • firemná kultúra
  • know-how ( získanie nových poznatkov )

 

O krok vpred

Či už je zameraním spoločnosti predaj tovaru, služieb alebo segment FMCG, podnikatelia sa dostávajú k spoločnému menovateľu úspechu – inovácie. V prostredí dynamického trhu spoločnosť uspeje, len ak bude o krok pred konkurenciou. Využitie prvkov elektronickej aukcie/tendra vo firemnom nákupe je transparentná a efektívna cesta k budovaniu dlhodobých partnerstiev i k znižovaniu nákladov. Z dlhodobého hľadiska ide o strategické riešenie s maximálnym efektom. Kde však začať? „Kľúčovým momentom je dostať proces nákupu pod kontrolu zadávateľa“, upresňuje Mário Biňas zo spoločnosti BM GROUP SK.

 

image4Spoločnosť BM GROUP SK ponúka svoje smart riešenia a ich implementáciu práve v oblasti zmeny nákupu z klasického časovo náročného obstarávania na komfortnú elektronickú aukciu/tender. „Ponúkame klientom naše skúsenosti z dlhoročnej praxe vo firemnom prostredí v oblasti optimalizácie firemných nákladov, identifikovania vnútorných úspor a zo zefektívňovania interných procesov,“ prezradil v krátkosti aktivity spolumajiteľ spoločnosti.

print