Elektronická aukcia

Elektronická aukcia

BM GROUP SK Vám ponúkame realizáciu nákupov s použitím Elektronickej aukcie (tzv. eAukcia)a to presne podľa Vašich kritérií a pravidiel.

 

Služba je určená pre firemný nákup ako aj pre inštitúcie verejného sektora. 

***

Vraj,  eAukcia nie je vhodný nástroj pre použitie vo Vašej spoločnosti? Presvedčte sa o tom sami!

 

 Prečo využiť službu "Elektronická aukcia"?

Celý proces eAukcie zabezpečíme za Vás a zrealizujeme v aukčnom systéme PROEBIZ.

eAukcie ako nástroj v prvom rade plnia úlohu vyjednávania! Všeobecne môžeme eAukcie vnímať ako "rýchle nákupy", kde ich úlohou je vytvoriť trhový priestor, v ktorom dodávatelia súťažia o zákazku a vyjednávajú. eAukcie nám rovnako umožňujú automatizovať nákup položiek a služieb, ktoré majú na trhu dostatok dodávateľov/ poskytovateľov.  Výhodou eAukcií je ich variabilita, a tak sa dajú vo forme "dotazníka" (RFI a RFP) použiť aj pre prieskum trhu, nakoľko dodávatelia "nebojujú" o zákazku medzi sebou iba cenou, ale často ponúkajú dodatočné služby a servis. Je to efektívny a transparentný nástroj pre vyjednávanie, a tak ju môžeme využiť aj ako súčasť viac-kolového výberového procesu a nakupovať za reálne trhové ceny (RFQ).

 

 -> eAukcia je zrkadlom kvality procesu nákupu, pričom jej kvalita je priamoúmerná kvalite prípravy daného nákupu!

 

 Je služba "Elektronická aukcia" zameraná len na cenu?

Nie, naša služba okrem ceny sleduje aj iné parametre, ktoré nastavíme spolu s Vami tak, aby sme dosiahli želaný pomer CENA/KVALITA. Okrem ceny môžeme v  eAukcii dopytovať kvalitatívne (dodacie podmienky, normy a certifikáty ....) a kvantitatívne parametre (splatnosť, doba dodania, rabaty, ...).

eAukciu je možné zrealizovať prostredníctvom viacerých modelov aukcií (ERMMA, NIPPON, HOLLAND a pod.), a rovnako aj ako tzv. "zapečatené obálky". 

 

 Pri nákupe akých položiek môžeme použiť službu "Elektronická aukcia"?

Použitie eAukcie nie je limitované konkrétnou položkou/ službou, jej použitie záleží iba na nastavení celého procesu výberu, a tak firmy po celom svete využívajú aukcie pri nákupe npar. spotrebného materiálu pre výrobu (nepriamy nákup), CAPEX/OPEX projekty, ale aj pri nákupe zložitých technologických celkom, služieb a vstupov do výroby (priamy nákup).

 

Najčastejšie sa eAukcie využívajú pri nákupe:
 • - spotrebný materiál vo výrobe (plechy, spojovací materiál, tech.plyny a pod.);
 • - stroje, prístroje a zariadenia;
 • - nákladné vozidlá a pracovná technika;
 • - motorové vozidlá a PHM;
 • - kancelársky materiál;
 • - elektrická energia a plyn;
 • - stavebné zákazky;
 • - OOPP;
 • - služby (upratovanie, autoservis, strážna služba, BOZP, konzultácie a pod.);
 • - a pod.

 

 Kto a ako môže využiť našu službu Elektronická aukcia?

Elektronickú aukciu môžu využiť tak malé lokálne firmy, ako i veľké korporácie. Všeobecne odporúčaná minimálna hodnota nákupu pre použitie eAukcie je cca 8.000 - 10.000 EUR, no realizovali sme aj eAuckie v hodnote cca 5.000 EUR, kde ale klient nesledoval ako cieľ finančnú úsporu, ale oslovenie nových dodávateľov (max.strop viac-menej neexistuje). eAukcie využívajú firmy vo všetkých sektorov podnikania po celom svete, či už ste finančná inštitúcia, obchodná spoločnosti alebo poskytovateľ služieb, strojárska a automotive spoločnosť, či pôsobíte v ťažkom priemysle môžete využiť benefity eAukcie, ktoré iné spoločnosti vo Vašom sektore využívajú roky.

 

S nami nepotrebujete investovať do aukčného softvéru, pretože pre Vás eAukciu pripravíme v autorizovanom a certifikovanom systéme (PROEBIZ, NextBuy), ktorý máme v užívaní a Vám ho poskytneme ako súčasť našej služby, formou SaaS (Software as a Service). Zároveň zabezpečíme všetky administratívne úkony spojené s eAukciou a pomôžeme Vám s formálnou a odbornou stránkou nákupu. Získate tak komplexné riešenie eAukcie (nákupu) a úplnú kontrolu nad celým procesom nákupu. 

 

Služba zahŕňa:
 • - konzultáciu a návrh vhodného riešenia eAukcie;
 • - príprava podkladov pre potreby firemného nákupu;
 • - príprava výzvy a podklad pre potreby verejného obstarávania;
 • - nastavenie eAukcie v aukčnom systéme PROEBIZ;
 • - vyhľadanie, selekcia a overenie dodávateľov;
 • - organizácia verejnej alebo súkromnej aukcie;
 • - prístup  SUPERVISOR pre Vás (máte prístup do systému a môžete sledovať aukciu LIVE);
 • - technická podpora a konzultačný servis - k dispozícii pred aj po ukončení aukcie (v čase 08:00 - 18:00 hod.)
 • - kompletná dokumentácia a podrobné protokoly po ukončení aukcie
 • - prezentácia výsledkov a návrh riešenia (podľa zadania).

 

 -> Naša odmena formou provízie je vo výške do 8% z hodnoty zákazky, pričom jej výška závisí od predmetu zákazky, náročnosti konkrétneho riešenia a Vami požadovaných aktivít (napr. počet osobných stretnutí, SRM, a pod.) V prípade dlhodobej spolupráce dohodneme individuálnu výšku provízie , a tak sú pre Vás naše eAukcie ešte výhodnejšie. 

 

Neváhajte a kontaktujte nás!

Odpovieme na Vaše otázky a poradíme ako v nákupe využiť eAukcie.

- prípadne využite našu službu Online Dražby a predávajte rýchlo a efetkívne.