eTender – Autoservis, Pneuservis

Klient vlastní približne 200 áut značiek koncernu VW. Pre potreby zabezpečenia bezchybnej prevádzky vozidiel bolo pripravené viackolové výberové konanie s cieľom osloviť výhradne autorizované autoservisy so servisnou sieťou po celom Slovensku.

Kontrakt bol definovaný na obdobie 1 roka s možnosťou predĺženia.

Dodávatelia
Bolo oslovených 6 autoservisov zo Slovenska

Cena
Cena zákazky cca 90 000 EUR/rok

Doba trvania
Celé výberové konanie trvalo približne 4 týždne

Položky
Jednotlivé položky boli rozdelené do 7 skupín podľa typu vozidla, do 6 skupín pre pneuservis a 3 skupiny pre doplnkové a voliteľné služby. Celkom bolo zadaných cca 160 položiek.

Priebeh
Výberové konanie pozostávalo z nasledujúcich kôl:

Vstupné kolo – registrácia a zadanie ponuky
Kontrolné kolo – kontrola vložených parametrov zo strany nás a Klienta – boli vylúčení dodávatelia, ktorí nevedeli zabezpečiť službu Pneuservis
Aukčné kolo – pri tomto počte položiek sa nejednalo o klasické aukčné kolo a cieľom bolo, aby dodávatelia mali možnosť upraviť svoje ceny zo Vstupného kola – videli najnižšiu cenu
Osobný pohovor – prví dvaja účastníci z Aukčného kola boli pozvaní na osobné stretnutie
Upravenie cenových ponúk – na základe osobného pohovoru, mali dodávatelia možnosť zadať svoje finálne ponuky
Oznámenie výsledku – výhercovi bol oznámený výsledok osobne a potvrdili sa podmienky kontraktu.

Mário Biňas

e-mail: mario.binas@bmgroup.sk

Tel.: +421 911 852 069