eTender – Osobné motorové vozidlá

Klient vlastní približne 220 osobných motorových vozidiel značky Škoda a VW. Osobné motorové vozidlá nakupuje z vlastných prostiedkov „v hotovosti“ a nadobúda ich do majetku. Klient ročne obmení približne 60kusov vozdiel. Vozidlá sa používajú cca 3-4 roky.

Nakoľko vozový park klienta tvoria vozidlá značky Škoda a VW, fleet manažér musí sledovať pre obidve značky cenníky, servisné intervaly a cenníky servisov a pod.

Klient už dlhšiu dobu zvažoval zjednotiť svoj vozový park a nákup vozidiel iba jednej značky a to buď Škoda alebo VW.

Na základe dohody a informácií od klienta sme pripravili a zrealizovali výberové konanie na obstaranie 60 kusov motorových vozidiel v celkovej odhadovanej hodnote 800.000 EUR a dĺžkou kontraktu 12 mesiacov.Kritériá výberového konania
Klient bude vozidlá nakupovať priebežne počas celého trvania kontraktu.

Nákupná cena vozidla bude určená na základe:

- Aktuálnej neakciovej ceny uvedenej na stránke importéra pre SR a to pre značku Škoda a VW, vrátane štandardnej a doplnkovej výbavy;
- klient si následne uplatní zľavu na daný model a značku vozidla, ktorá je predmetom výberového konania. Zľava bude uplatnená na celú hodnotu vozidla vrátane doplnkovej výbavy.
- v cene vozidla je prihlásenie a registrácia vozidla (refakturácia poplatkov na klienta) a pristavenie vozidla k sídlu klienta.Dodávatelia
Oslovili sme celkom 15 predajcov vozidiel značky Škoda na území SR a celkom 12 predajcov značky VW na území SR. Výber dodávateľov sme realizovali s cieľom pokryť rádius 150 km v okolí sídla klienta.

Pre každý model bola zadaná fixná cena a to na základe aktualného cenníka importéra – a to nasledovne:
- variant – sedan/hatchback
- palivo – diesel
- výkon – najnižší pre daný model
- stupeň výbavy – najnižší pre daný model

Týmto spôsobom sme zabezpečili jednotné ceny pre všetky modely, kde predajcovia zadávali do aukčného systému iba hodnotu zľavy v %.

Predmetom výberového konania bola fixná zľava pre jednotlivé modely bez rozdielu variantu, výkonu a stupňa výbavy.


Vyhodnotenie výberového konania
Na základe zvoleného modelu a postupu sme dokázali nie len jednoznačne určiť výhodnosť jednotlivých ponúk predajcov, ale určiť aj výhodnosť medzi znakčami Škoda a VW.

Aj keď vozidlá značky VW (v základnom stupni výbavy) sa aktuálne predávajú lacnejšie (cca o 2%-5%), klientovi sme odporúčali nákup vozidiel značky Škoda, nakoľko servis vozidiel tejto značky je lacnejší a z dlhodobého hľadiska je to výhodnejšie.

Klient ušetril oproti plánovanej sume 800.000 EUR cca 10,3%.Záver výberového konania
Klient v minulosti pri nákupe vozidiel oslovil s dopytom max. 4 predajcov vozidiel.

Výsledok aukcie nám ukázal, že top 5 najlepších ponúk bolo v odchylke 1% a nachádzali sa tam aj predajcovia, ktorých klient v minulosti neoslovil.Klient našou spoluprácou získal:
- výhodnú cenu;

- informáciu o predajcoch, s ktorými doteraz nespolupracovali;

- cenovú a dodávateľskú mapu pre rádius 150 km;

- časovú úsporú 15 dní (od zadania zákazky a až po vyhodnotenie sme proces zastrešili my);

- transparentný nákup a „full-servis“

- analytické spracovanie výsledkov a faktami podložené odporúčania.

Mário Biňas

e-mail: mario.binas@bmgroup.sk

Tel.: +421 911 852 069