eTender – Automotive – Plastové prepravky a palety

Klient zo segmentu automotive nás požiadal o spoluprácu pri zabezpečení cenového prieskumu a následne nákupu plastových prepraviek a paliet.

Obalový materiál, ktorý klient aktuálne používa pre zabezpečenie materiálu počas transportu sú kartónové/lepenkové krabice. Dôvodov na zmenu obalového materiálu je viacero, hlavne ale bezpečnosť prevážaného materiálu a finančné náklady spojené s neustálym nákupom kartónových krabíc a následne s ich likvidáciou.

Klient je súčasťou dodávateľskej siete viacerých automobiliek, ktoré pre transport jednotlivých súčiastok využívajú rôzne druhy plastových prepraviek a kontajnerov, čo nám zjednodušilo proces definovania konkrétnej potreby a špecifikáciu prepraviek a paliet.Predmet tendra
Plastové prepravky a príslušenstvo

- Skladacie prepravky štandardu ODETTE-GALIA (600x400x320 mm)
- Držiaky štítkov upevniteľné na prepravky
- Alternatíva – skladacia prepravka s držiakom štítkov (600x400x320 mm)Plastové palety a príslušenstvo

- Plastové palety s 3 lyžinami a okrajom (1200x1000 mm)
- Plastové veká na palety (1200x1000 mm)

Objem zákazky:

- Skladacie plastové prepravky + džiaky štítkov - 1 100 kusov
- Plastové palety + veká – 74 kusovDodávatelia
Na európskom trhu existuje úzky počet výrobcov prepraviek štandardu ODETTE-GALIA – oslovili sme celkom 4 výrobcov (BE, IT, NL, PL).

Ďalej boli oslovení výrobcovia a zo SR a ČR – celkom 12 spoločností.Zadanie tendra
Cenové ponuky boli zbierané prostredníctvom aukčného portálu, čo nám umožnilo mať neustály prehľad o cenových hladinách jednotlivých položiek.

Každý z účastníkov mal povinnosť doručiť na porovnanie vzorky:

- 1x prepravka + drižiak štítkov
- 1x paleta
- 1x veko na paletu

Na základe doručených vzoriek sme vyhodnotili kvalitu jednotlivých riešení a rozdelili sme body (kritérium kvalita tvorilo 40% z rozdelovaných bodov).Výsledok
Z dôvodu transparentnosti a vyjednania výhodnej ceny pre klienta, sme tender postúpili do Aukčného kola, v ktorom sa licitovali ceny na všetky položky.

Aukčný systém automoticky prepočítaval cenové ponuky pre kombinácie paliet (+ veká) s prepravkami štandardu ODETTE- GALIA a alternatívne prepravky.Výhody pre klienta

- Výrazná časová úspora pre klienta – (dĺžka tendra 3 týždne) – plne v réžií BM GROUP SK

- Finančná úspora – cca 34% (cca 7 400 EUR) oproti odhadovanej hodnote zákazky.

- Kvalita – všetky ponúknuté riešenia spĺňali kvalitatívne parametre. V prípade nesúladu, boli z našej strany vyžiadané okamžité nápravy a nové vzorky.

- Cenová mapa a prieskum trhu – BM GROUP SK zabezpečilo prieskum globálneho európskeho trhu a klient tak získal prehľadnú cenovú mapu a zoznam dostupných dodávateľov.

Mário Biňas

e-mail: mario.binas@bmgroup.sk

Tel.: +421 911 852 069