eTender – Vlastná značka Popcorn

Na základe podkladov od klienta sme pripravili viackolové výberové konanie (eTender) na dodávateľa produktu Popcorn, ktorý bude predávaný pod vlastnou značkou klienta.

Klient zadal do výberového konania požiadavku na produkciu 500 000 kusov balení (1 balenie = 100gr) soleného Popcornu na prípravu v mikrovlnnej rúre.

Objem bol naplánovaný ako spotreba na 1 rok.

Dodávatelia
Oslovení boli producenti zo SR a ČR

Cena
Cena pred výberovým konaním – 0,230 EUR/1balenie
Nová cena po výberovom konaní – 0,179 EUR/1 balenie

Úspora
Klient dosiahol úsporu na 1 balení 0,051 EUR čo predstavuje 22,2%.
V hodnote to prestavuje sumu 25 500 EUR.

Záver
Výberové konanie obsahovalo viacero kôl, počas ktorých jednotliví dodávatelia obdržali presné špecifikácie na balenie, kvalitu produktu, transport a distribúciu.

Ako ďalšia podmienka pre pokračovanie vo výberovom konaní bolo doručenie vzoriek, ktoré sa podrobili senzorickým testom, kde sa testovalo hlavne koľko kukurice prasklo na pukance, slanosť, mastnosť a chuť.

Do posledného kola – eAukcia, boli pozvaní dodávatelia, ktorí splnili administratívne požiadavky, a ich vzorky boli vyhovujúce na predaj v predajniach klienta.

Nakoľko boli v eAuckii dodávatelia s porovnateľným produktom, tak s výhercom eAukcie bola podpísaná aj obchodná zmluva.

Mário Biňas

e-mail: mario.binas@bmgroup.sk

Tel.: +421 911 852 069