Forma financovania: Operatívny lízing

Jednými z najdrahších položiek, s ktorými musíme počas podnikania počítať, či už podnikáte v službách alebo vo výrobe, je nákup technológie a vybavenia. Dokonca nehrá rolu ani to, či ste len začínajúca firma alebo firma s desiatkami rokov histórie, nakoľko nákup vybavenia môže predstavovať vysoké finančné zaťaženie Vášho rozpočtu a narušenie Vášho cash-flow.

 

Pri nákupe vybavenia, či už sú to počítače, IT technológie, stroje a mechanizmy, náradie alebo motorové vozidlá, veľmi podrobne analyzujme náklady, ktoré tento nákup so sebou prináša a zvažujeme rôzne formy financovania. Jednou z týchto foriem financovania je operatívny lízing a v posledných rokoch sa v našich končinách teší narastajúcej popularite.

 

Kedy sa nám operatívny lízing oplatí?

Pri zvažovaní vhodnosti operatívneho lízingu ako formy financovania hľadáme odpovede na 2 základné otázky:

Ako dlho plánujeme predmet lízingu používať? – logicky nemá zmysle investovať do nákupu drahého vybavenia, ktoré plánujeme používať krátku dobu. Operatívny lízing je vhodnou formou financovania pre obstaranie zariadení, ktoré plánujeme používať limitovaný čas.

Ako často je nutné zariadenie modernizovať? – tlak na cenu a kvalitu núti firmy hľadať efektívnejšie riešenia a využívať najmodernejšie technológie. Ako často a hlavne za koľko je potrebné zariadenie počas doby jeho používania modernizovať, aby spĺňalo štandardy?  Dopravné lietadlá dokážu lietať desiatky rokov a počas doby ich používania sa modernizujú ich motory a inštalujú sa najmodernejšie navigačné technológie a zábavné systémy na palube.

 

Výhody operatívneho lízingu

Neplytváme kapitálom – operatívny lízing nám umožňuje obstarať vybavenie, ktoré jednak môže presahovať naše finančné možnosti, prípadne len umožní, aby sme náš kapitál investovali lepšie alebo ho uložili pre inú plánovanú investíciu.

Cash-flow pod kontrolou – operatívny lízing je určitou formou mesačného nájmu, ktorý obsahuje „všetky“ náklady spojené s prevádzkou a údržbou predmetu lízingu. Umožňuje nám teda rozložiť náklady spojené s obstaraním na niekoľko rokov do „nájmu“ v prijateľnej výške, čím máme náš cash-flow pod kontrolou.

Moderné a funkčné zariadenie – predmet operatívneho lízingu nie je našim majetkom a teda nepotrebujeme riešiť problémy spojené s modernizáciou a bezchybnou prevádzkou. O to všetko sa postará lízingová spoločnosť, a preto je vhodné túto formu financovania použiť napríklad pri nákupe technológií.

Kvalitné vybavenie – operatívny lízing nám umožňuje obstarať kvalitnejšie a často aj drahšie vybavenie, ktoré by sme inak pokladali za príliš drahé alebo dokonca za finančne nedostupné.

Bez dlhu – operatívny lízing sa nepokladá za priamu formu dlhu, to znamená, že vo finančnom výkazníctve nespôsobuje navýšenie dlhu resp. zadĺženosti firmy.

 

Operatívny lízing nie je pre každého

Operatívny lízing je zaujímavá forma financovania, no skôr ako si ju zvolíte uistite sa, že:

Sme schopní platiť splátky v plnej výške a načas – predmet operatívneho lízingu je majetkom lízingovej spoločnosti a ak nedokážeme platiť splátky v plnej výške a načas, tak budeme čeliť nie len zmluvným postihom, ale predmet lízingu nebudeme môcť využívať.

Máme jasný plán ako budeme postupovať pri ukončení kontraktu – treba mať na pamäti, že operatívny lízing je viazaný na určité časové obdobie a po uplynutí tohto obdobia tento kontrakt skončí. Čo bude nasledovať potom: Podpíšeme novú zmluvu? Odkúpime predmet lízingu za zostatkovú cenu? …

 

Na čo si treba dať pozor?

Na trhu pôsobí množstvo lízingových spoločností, ktoré sa zameriavajú čisto len na lízing motorových vozidiel aj takých, ktoré dokáže zabezpečiť financovanie technológií a zariadení. Skôr ako podpíšeme zmluvu, tak dôkladne čítajte. Prečo?

Jazdíte málo, tak plaťte  – typický príklad pre operatívny lízing na motorové vozidlo, kde v zmluve sa môže objaviť klauzula, na základe ktorej môžete dostať „pokutu“ ak najazdíte menej kilometrov, ako ste pri podpise zmluvy uviedli. Skôr ako podpíšete zmluvu s takouto klauzulou, oslovte aj iné lízingové spoločnosti. Je lepšie zaplatiť hoc aj pár EUR vyššiu mesačnú splátku o ktorej viete, ako na konci roka riešiť sankcie za to, že nejazdíte dosť veľa.

Opravy áno, ale upgrade nie – Mesačná splátka operatívneho lízingu pokrýva širokú škálu poplatkov, poistenie a rovnako aj riziko. Venujte zvýšenú pozornosť oblasti, ktorá definuje čo všetko splátka operatívneho lízingu pokrýva. Pamätajte si, že Vy si zariadenie prenajímate a teda máte právo pracovať s moderným a funkčným zariadením. Okrem opráv by mala splátka pokryť aj modernizáciu/upgrade.

Náhradné plnenie… – Pri operatívnom lízingu osobných vozidiel je štandardom, že Vám lízingová spoločnosť v prípade poruchy vozidla ponúkne náhradné vozidlo. Ako to je, ak je predmetom lízingu zariadenie alebo stroj? Aj v tomto prípade máte nárok na plnenie, no tu už môžete žiadať finančné plnenie. Máte takúto klauzulu vo Vašej zmluve?

 

Operatívny lízing poskytuje komplexné riešenie, ponúka širokú škálu výhod, no sú s ním spojené aj rôzne úskalia. Je pre Vás operatívny lízing vhodné riešenie? Na túto otázku musíte nájsť odpoveď vo Vašej spoločnosti, no pri výbere lízingovej spoločnosti buďte veľmi opatrní. Skôr ako sa rozhodnete, investujte čas do dôkladného prieskumu trhu a vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam.

Zaujal Vás tento článok a radi by ste sa dozvedeli o trendoch vo firemnom nákupe viac? Prihláste sa a odoberajte náš NEWSLETTER!

print