Global sourcing

Global sourcing

Global sourcing, resp. medzinárodný nákup je aktuálne veľmi rýchlo sa rozvíjajúcou oblasťou nákupu a spoločnosti po celom svete presúvajú svoje kapacity práve do oblasti medzinárodného nákupu.

BM GROUP SK je lídrom v oblasti „Global sourcing“ na Slovensku a naše bohaté skúsenosti z pôsobenia v nadnárodných korporáciách sme pretavili do činností a služieb, ktoré našim klientom prinášajú príležitosti pre budovanie dlhodobých medzinárodných partnerstiev.

Spolupracujeme s expertmi v rámci celej Európy a aktuálne budujeme sieť expertov v USA a Ázie, tak aby sme Vám poskytli čo najpresnejšie informácie o možnostiach nakupovania na medzinárodných trhoch a Vaše nákupné požiadavky a potreby uspokojili dodávateľmi z kategórie „best in class“.

 

Ponúkame Vám nasledovné služby:
 Prieskum zahraničných trhov 
 •                    vyhľadávanie dodávateľoch na medzinárodných trhoch;
 • prieskum trhu zvoleného regiónu (EOI, RFI);
 • pred-klasifikácia dodávateľov;
 • zber cenových ponúk a ďalších informácií (RFP);
 • prezentácia best-in-class dodávateľov pre Vás;

 

Nakupovanie
 • organizácia medzinárodných tendrov (RFQ);
 • zabezpečenie zberu vzoriek;
 • kvalifikácia dodávateľov a ich hodnotenie;
 • zostavenie kvalifikvaného rebríčka dodávateľov;
 • kalkulácie metódou TCO, TVO;
 • prezentácia výsledkov a odporúčaní dodávatelia;

 

Kontrola
 • audit dodávateľov  a ich schopnosti splniť Vaše kvalitatívne a technické kritéria;
 • konečné cenové ponuky a rokovania s dodávateľmi;
 • silné a slabé stránky zvolených dodávateľov;
 • analýza rizík;
 • prezentácia výsledkov a odporúčania;

 

Manažment dodávateľských vzťahov (SRM)
 • Školenia dodávateľov podľa potrieb klienta;
 • Podpora dodávateľov a ich rozvoj na Slovenskom trhu;
 • Sledovanie výkonnosti dodávateľov a ich hodnotenie;
 • Budovanie systému hodnotenia dodávateľov (rating);
 • Rokovania s dodávateľmi zamerané na Vaše záujmy;

 

 Rozvoj
 • outsourcing nákupných procesov a aktivít na zahraničných trhoch;
 • vyhľadávanie dodávateľov, ktorí sú nositeľmi inovácií;