Katalóg kurzov

Katalóg kurzov

Prinášame Vám sériu školení a "workshop-ov", pomocou ktorých nie len získate nové vedomosti a informácie, ale aj praktické návody ako pri nákupe postupovať a akých chýb sa vyvarovať. 

Naše semináre vedieme formou diskusií s cieľom vzájomne sa inšpirovať a vymeniť si skúsenosti s ostatnými účastníkmi školenia.
Ponúkame Vám verejné školenia, no v prípade záujmu vieme pre Vás pripraviť aj "súkromné" školenia na mieru a priamo vo Vašej spoločnosti.

 

Školenia

(jedno a viac-dňové školenia)

id:112017     

ZÁKLADY BUDOVANIA STRATEGICKÉHO NÁKUPU - jednodňový kurz

Školenie Vám poskytne ucelený obraz o fungovaní efektívneho nákupu a predstavíme si kroky potrebné pre vybudovanie produktívneho nákupu vo firme.

Časový rozhas: 7-8 hodín

Dátum: pripravujeme

Kapacita: 10-12 osôb

Základná cena: 120 EUR (bez DPH) /osoba *

*možnosť skupinovej zľavy

Status: OTVORENÉ

id:312017     

VYJEDNÁVANIE PRE NÁKUPCOV – jednodňový kurz

Cieľom školenia zameraného na soft skills je získať poznatky, vedomosti, zručnosti a návyky z psychológie vyjednávania.

Časový rozhas: 7-8 hodín

Dátum: pripravujeme

Kapacita: 10-12 osôb

Základná cena: 120 EUR (bez DPH) /osoba *

*možnosť skupinovej zľavy

Status: OTVORENÉ

id:322017     

NÁKUP A PROJEKTOVÉ RIADENIE – jednodňový kurz

Cieľom školenia je získať poznatky, vedomosti, zručnosti a schopnosti z oblasti riadeného projektového nákupu a investícií. Naučiť sa používať metódy a postupy projektového nákupu pre efektívny jednorázový nákup a investície.

Časový rozhas: 7-8 hodín

Dátum: pripravujeme

Kapacita: 10-12 osôb

Základná cena: 120 EUR (bez DPH) /osoba *

*možnosť skupinovej zľavy

Status: OTVORENÉ

Workshop-y

(praktické semináre  - cca 4-5 hodín)

id:212017     

WORKSHOP eAUKCIE v PRAXI - Anglická reverzná aukcia

Počas workshop-u sa zameriame na využitie "Anglickej viacpoložkovej aukcie" (ERMMA) a na praktických príkladoch si ukážeme a vyskúšame ako eAukcie fungujú. Workshop organizujeme verejne a aj súkromne priamo vo Vašej spoločnosti.

Časový rozhas: 4-5 hodín

Dátum: pripravujeme

Kapacita: 10-12 osôb

Základná cena: 85 EUR (bez DPH) /osoba *

*možnosť skupinovej zľavy

Status: OTVORENÉ

id:222017     

WORKSHOP eAUKCIE v PRAXI - Nippon a Holland

Počas workshop-u sa zameriame na využitie aukcií typu NIPPON a Holland, a na praktických príkladoch si ukážeme a vyskúšame ako eAukcie fungujú. Workshop organizujeme verejne a aj súkromne priamo vo Vašej spoločnosti.

Časový rozhas: 4-5 hodín

Dátum: pripravujeme

Kapacita: 10-12 osôb

Základná cena: 85 EUR (bez DPH) /osoba *

*možnosť skupinovej zľavy

Status: OTVORENÉ

id:232017     

WORKSHOP eAUKCIE v PRAXI - Dopyty a viackolové tendre

Počas workshop-u sa zameriame problematiku potreby prieskumu trhu a dopytu ako hlavného nástroje pre prípravu tendra a na riadenie viackolových tendrov. Workshop organizujeme verejne a aj súkromne priamo vo Vašej spoločnosti.

Časový rozhas: 4-5 hodín

Dátum: pripravujeme

Kapacita: 10-12 osôb

Základná cena: 85 EUR (bez DPH) /osoba *

*možnosť skupinovej zľavy

Status: OTVORENÉ

 

 

Spolupracujeme s týždenníkom TREND a v rámci TREND Academy poskytujeme kurzy a workshopy zamerané na nákup.