Neplytvajte potenciálom Vášho nákupu a.k.a. na akú činnosť sa využívajú zdroje nákupu?

Potreba zmeny myslenia nákupu, ako aj ich postavenia v rámci štruktúry spoločnosti je viac ako urgentná, no je len úzky okruh manažérov si to uvedomuje a podnikli kroky, ktoré vrátia nákup späť kam patrí…. k manažérskemu stolu spoločnosti.

Vo svojom poslednom príspevku Zložme si ružové okuliare som sa oprel o výsledky štúdie ROSMA Performance Check, ktorá je zameraná na sledovanie výkonnosti nákupcov a nákupných tímov v USA. Výsledok tejto štúdie poukazuje na nelichotivú skutočnosť, že len 15%-20% nákupných tímov dokáže svojou činnosťou priniesť spoločnosti pridanú hodnotu tzv. „high value“.

Výsledky štúdie ROSMA Performance Check ma mierne šokovali, a tak som pátral po ďalších prieskumov a výskumoch zameraných na nákup. Narazil som na organizáciu APQC, ktorá sleduje rôzne oblasti biznisu, vzdeláva a rovnako zbiera dáta a organizuje výskumy zamerané na nákup.

„Výsledky výskumu organizácie APQC len potvrdili nelichotivé fakty štúdie ROSMA Performance Check“

Nachádzame sa v dobe, kedy je téma šetrenia a znižovania nákladov firiem celkom horúca a logicky sa to nevyhne ani oblasti Nákupu. Tak ako pri iných činnostiach aj v nákupe existuje viacero možností ako znižovať náklady na chod Nákupu. Jednou z možností je presmerovať zdroje nákupu (ľudí a ich prácu) k činnostiam s vysokou pridanou hodnotou.

Pre jednoduchšie vysvetlenie výsledkov výskumu organizácie APQC si pomôže info-grafikou, ktorú prezentovala Becky Partida – Senior Research Specialist (Supply Chain Management, APQC).

Zozbierané dáta indikujú, že viac ako 36% nákupcov (zamestnanci na TPP) využíva svoj potenciál, čas a schopnosti na objednávanie materiálu a služieb.

Fakt, že takmer 1/3 nákupcov je zameraná na zabezpečenie činností, ktorá Vám prináša nízku strategickú hodnotu nás núti zamyslieť sa nad motiváciou presunúť týchto nákupcov na iné procesy.

Z výskumu ďalej vidíme, že takmer 50% celkových nákladov na zabezpečenie objednávok materiálu a služieb predstavujú personálne náklady.

 

„Nerozbte zo svojich nákupcov zásobovačov a skladníkov, na to sú príliš drahí.“

Pre porovnanie, takmer 24% nákladov na objednávanie tovaru a služieb smeruje do režijných výdavkov a len 16% je vynaložených na outsourcing.

Necelých 24% nákupcov využíva svoje úsilie na vyhľadávanie dodávateľov a rozvíjanie kontraktov. Len 22% nákupcov hodnotí prácu dodávateľov a rozvíja s nimi obchodné vzťahy.

V tomto článku som sa zameral na pár faktov z výsledkov prieskumu organizácie APQC, no aj týchto niekoľko ukazovateľov jasne vykresľuje realitu využívania potenciálu nákupcov.

Nákup v našich končinách nepotrebuje šetriť, práve naopak, nutnosť investície do nákupu je v našom regióne viac ako nutná.

 

„Vyššie platy nákupcov a moderné nástroje nezaručia vyššiu produktivitu.“

Odporúčam všetkým CxO, akcionárom, manažérom, aby si dôkladne zvážili hodnotu ich nákupu a aké výsledky im nákup prináša. A ak si nevieme rady? Využite služby konzultantov, prečo by ste mali vymýšľať niečo, čo už niekto vymyslel?

Zaujal Vás tento článok a radi by ste sa dozvedeli o trendoch vo firemnom nákupe viac? Prihláste sa a odoberajte náš NEWSLETTER!

Zdroje:

web stránka APQC

http://www.scmr.com/

print