Optimalizácia nákladov

Optimalizácia nákladov

Moderný nákup je viac ako len vyjednávanie a nákup položiek podľa schválených žiadaniek.

 

Aby váš nákup fungoval efektívne a využíval prostriedky vašej spoločnosti vo Váš prospech,  vyžaduje si to dôkladné poznanie a porozumenie interných procesov spoločnosti, výrobných postupov a potrieb, štruktúry spoločnosti a jej stratégie a biznis plánu zo strany samotných nákupcov.

Kľúčovou úlohou služby „Optimalizácia nákladov“ je analýza a poznanie Vašej štruktúry nákladov a následne navrhnúť riešenia, ktoré budú zamerané na redukciu nákladov spojených s neefetktívnym nákupom jednotlivých kategórií.

 

„Prostedníctvom analýzy potenciálych úspor ponúkame reálne úspory, čo vedie k vyššiemu profitu.“

 

Kontaktujte nás a po analýze Vašich nákladov Vám poradíme, na ktoré položky sa zamerať, a tendrovaním ktorých položiek získate čo možno najvyššie úspory.

V rámci analýzy a optimalizácie nákladov sa zameriame na tri otázky: Čo – Kde – Ako.  Odpovede na tieto otázky nám pomôžu pri definovaní potenciálnych úspor a poskytnú informácie pre určenie nákupných stratégií.

Čo nakupujete?

 • - RFx manažment
 • - Skladový manažment
 • - Redukcia nakupovaných variácií
 • - Design to Cost
 • - Make or Buy

Kde nakupujete?

 • - Tendrovanie
 • - Priamy nákup
 • - Obchodné rokovania
 • - Realokácia

Ako nakupujete?

 • - Dodávateľské vzťahy
 • - Kontrakt manažment
 • - Supply chain optimalizácia
 • - Organizácia a Vaše procesy