Outsourcing nákupu

Outsourcing nákupu

Konkurenčný boj, tlak na kvalitu a cenu núti firmy hľadať rezervy nie len vo výrobných procesoch, ale aj v samotnej štruktúre spoločnosti. Dnes už nestačí optimalizovať len procesy, zavádzať nové nástroje, ale vyžaduje si to prehodnotiť efektívnosť vlastného pracovného kapitálu a jeho doplnenie o externé služby.

 

Jedným z hlavných benefitov implementácie externých služieb (outsourcing) do prebiehajúcich procesov spoločnosti je hľadanie riešení mimo vlastnú spoločnosť, čo predstavuje potenciál pre riešenia mimo zaužívané štandardy spoločnosti a poskytuje konkurenčnú výhodu.

 

 

 Prečo outsourcing s BM GROUP SK?

 

S nami môžete outsourcovať nákup čiastočne, t.j. konkrétne procesy v nákupe, alebo  komplexne, t.j. zastrešíme pre Vás nákup úplne.

Neponúkame Vám len zníženie nákladov na nákup tovarov a služieb, ale zabezpečujeme ich dlhodobú udržateľnosť, čo Vám umožní investovať ušetrené prostriedky do Vášho podnikania.

BM GROUP SK sa nevzdávate kontroly nad Vašim nákupom, práve naopak získavate úplnú kontrolu, podrobnú analytiku a prehľadné štatistiky o Vašich nákupoch a dodávateľoch. Vy sa sústredíte na Váš core business.

"Outsourcing nákupu predstavuje veľmi rýchlu a efektívnu cestu k získaniu konkurenčnej výhody."
***

 

 Vedeli ste, že podľa reportu publikovaného spoločnosťou Aberdeen Group, spoločnosti ktoré implementovali outsourcing v nákupe veľmi rýchlo dosiahli úsporu (cca 8,3%)  a zníženie nákladov na nákup, a zvýšili úspešnosť uzatvárania kontraktov (o 55%).

Prečo spoločnosti implementujú outsourcing v nákupe:

 • tlak na zníženie nákladov v procesoch nákupu – 45%
 • rast globálnej konkurencie – 41%
 • potreba získania lepších cien – 36%
 • potreba presunúť zamestnancov na strategické úlohy – 34%

 

"Best-in-Class spoločnosti využívajú outsourcing v nákupe o 24% častejšie ako ostatné spoločnosti."
***

 

 Aké služby Vám ponúkame?

 

 • čiastočný outsourcing
  • Analýza položiek nákupu a dodávateľov (voľba vhodnej strátegie pre nákup)
  • Procesný audit a následná optimalizácia a nastavenie nákupných procesov
  • Operatívny nákup
  • Manažment dodávateľov (SRM)
  • Nákup tovaru a služieb (Sourcing)
  • RFX/ Vyjednávanie
  • Hodnotenie/audit dodávateľov
  • Katalóg dodávateľov
 • komplexný outsourcing
  • postaráme sa o zverenú oblasť nákupu alebo
  • o nákup pre Vašu spoločnosť ako celok.

 

Kontaktujte nás a my zodpovieme Vaše otázky a všetky služby podrobne vysvetlíme.