Poradenstvo v oblasti nákupu a procesov

Poradenstvo v oblasti nákupu a procesov

BM GROUP SK sa zameriavame na budovanie transparentného nákupu s rozhodnutiami podloženými faktami, kde nami nastavené procesy sú nastavené tak, aby prinášali vysokú pridanú hodnotu a zabezpečili dlhodobo udržateľnú produktivitu nákupu.

 

Uvedomujeme si, že budovanie optimálne fungujúceho nákupu nie je len o správne fungujúcich procesoch, ale vyžaduje si aj prácu so zamestnancami, ich rozvoj a nastaviť správny a nevyhnutný „skill set“ zamestnancov.

 

 V rámci našich poradenských služieb Vám ponúkame:

- audit Vašich aktuálnych procesov a interných smerníc/pravidiel

- kontrola a dodržiavanie interných smerníc (vyhnite sa neželanému konaniu Vašich zamestnancov)

- navrhneme nové/zmeny procesov, tak aby boli nové procesy funkčné, jednoduché a bez zbytočnej byrokracie)

- implementácia zmien procesov a počas dohodnutého obdobia nové procesy sledujeme, kontrolujeme a analyzujeme

 

 Čo získate?

- Dôslednú správu o Vašich silných a slabých stránkach v nákupe

- Riziká z aktuálneho stávu nákupu

- Návrh riešení a odporúčaní aplikovateľných do praxe

- Transparentný a produktívny nákup