ostatní kolegovia

určené pre všetkých kolegov, ktorí sú súčasťou nákupných procesov, či už zadávajú požiadavky alebo realizujú vlastné nákupy (napr. IT, marketing, Backoffice, Fleet manažment, správa majetku a pod.).  Získané potrebné informácie o nákupe, ktoré Vám pomôžu zjednodušiť Vaše procesy a postupy a naopak zvýšia Vašu efektivitu. Naučíme Vás ako s nákupom spolupracovať ako partner.

nákupca

získajú informácie, know-how o nákupe a procesoch v nákupe, naučia sa ako zhodnotiť vlastné zručnosti nákupcu a na čo sa zamerať, získajú potrebné informácie pre prácu s dodávateľmi a riadenie vzťahov s dodávateľmi (SRM). Pomôžeme Vám nastaviť Váš skill-set a naučíme ako sa stať produktívnym nákupcom.

CPO, senior nákupca, koordinátor nákupu

získajú praktické príklady a know-how zo zrealizovaných projektov v nákupe, benchmark potrebný k hodnoteniu vlastných procesov, zdieľanie know-how a skúseností s ostatnými profesionálmi, na čo sa zamerať pri rozvoji členov tímu

CxO, Top manažment a majitelia firiem

získajú komplexnú informáciu o funkciách a úlohách nákupu, aké technológie/nástroje sa v nákupe využívajú, aké benefity prináša spoločnosti transparentný a efektívny nákup, ako ako pretaviť tieto benefity do výsledku spoločnosti

eTender – Automotive -Plastové prepravky a palety

Nákup plastových prepraviek a paliet