CPO, senior nákupca, koordinátor nákupu

získajú praktické príklady a know-how zo zrealizovaných projektov v nákupe, benchmark potrebný k hodnoteniu vlastných procesov, zdieľanie know-how a skúseností s ostatnými profesionálmi, na čo sa zamerať pri rozvoji členov tímu

print