nákupca

získajú informácie, know-how o nákupe a procesoch v nákupe, naučia sa ako zhodnotiť vlastné zručnosti nákupcu a na čo sa zamerať, získajú potrebné informácie pre prácu s dodávateľmi a riadenie vzťahov s dodávateľmi (SRM). Pomôžeme Vám nastaviť Váš skill-set a naučíme ako sa stať produktívnym nákupcom.

print