ostatní kolegovia

určené pre všetkých kolegov, ktorí sú súčasťou nákupných procesov, či už zadávajú požiadavky alebo realizujú vlastné nákupy (napr. IT, marketing, Backoffice, Fleet manažment, správa majetku a pod.).  Získané potrebné informácie o nákupe, ktoré Vám pomôžu zjednodušiť Vaše procesy a postupy a naopak zvýšia Vašu efektivitu. Naučíme Vás ako s nákupom spolupracovať ako partner.

print