Transparentnosť

Celý nákupný proces a komunikácia s dodávateľmi prebieha cez elektronický aukčný systém

print