Technológia nediskriminuje, ponúka rovnaké možnosti veľkým i malým. Treba si len správne vybrať.

Na trhu existuje široká skupina dodávateľov a poskytovateľov ERP (Enterprise resource planning) služieb, či už ide o veľké nadnárodné firmy alebo o menších lokálnych dodávateľov. Obe skupiny prinášajú pestrú paletu riešení a funkcií, ktoré uspokojujú potreby zákazníkov.

ERP riešenia nepatria medzi najlacnejšie, no bezpochyby sú veľmi užitočné, a to najmä kvôli tomu, že bez nich môže firma trpieť alebo zápasiť s ťažkopádnymi alebo zastaralými systémami.

Čo to ERP vlastne je?

ERP je to systém, ktorý primárne automatizuje a integruje kľúčové podnikové procesy ako je napríklad objednávkový proces od zákazníkov, plánovanie operácií a procesov, evidencia zásob, a podobne. Vie tak zlúčiť do jednej sofistikovanej formy všetky dôležité oblasti podniku.

Je dôležité poznamenať, že ak sa spoločnosť rozhodne pre integráciu ERP riešenia, mala by do spolupráce a komunikácie s poskytovateľom tohto riešenia investovať čo možno najviac času, najmä pri príprave a implementácii riešenia.

Čo sa týka dodávateľov, na každom trhu môže nájsť podnik veľa možností od veľkých dodávateľov s medzinárodnými skúsenosťami a atraktívnym portfóliom zákazníkov až po malých dodávateľov orientovaných na lokálny trh. Obe skupiny poskytovateľov ERP riešení majú svoje silné stránky a výhody a jednoznačne majú svoje miesto v dodávateľskom reťazci.

Veľkí dodávatelia ponúkajú široké portfólio služieb, bohaté know-how, spoľahlivú technickú podporu a sofistikované technické systémy. Na druhej strane, menší dodávatelia sú flexibilnejší v prispôsobení služby svojmu zákazníkovi a otvorený tzv.“custom-build“ riešeniu. Rovnako ponúkajú aj atraktívnejšiu cenotvorbu. Menší dodávateľ môže byť pre vašu organizáciu ešte dôležitejší ako väčší dodávateľ, preto vyberajte podľa toho čo potrebujete a nie podľa značky!

 

Všetky riešenia si v prvom rade vyžadujú technologický plán.

Pred aplikáciou akéhokoľvek riešenia by si organizácia mala vypracovať technologickú mapu, ktorá zahŕňa vlastné technologické plány a ich kľúčových dodávateľov. Po dôkladnej analýze strategických podnikateľských cieľov, technologický plán by mal spĺňať tieto kritériá:

–         Zosúladené obchodné ciele organizácie s technickými;

–         Komunikáciu technologických cieľov smerom k dodávateľom;

–         Preskúmať si technologické možnosti dodávateľov;

–         Neustály monitoring a vyhľadávanie príležitostí;

–         Zabezpečený update technológie, tak aby sme držali krok s technologickým pokrokom.

Podľa Deloitte Global CPO Survey 2017 viac ako 70% CPO verí, že nákup musí držať krok s vývojom technológií a zohráva kľúčovú rolu pri integrácií nových riešení v ich firmách.

Dajte svojim dodávateľom najavo, že Vaša spoločnosť chce robiť viac činností spojených s technológiou! Ukážte im svoj plán, prípadne zorganizujte tréning. Umožnite dodávateľom oboznámiť sa s Vašimi iniciatívami a vytvorte spoločný plán. Starostlivé plánovanie a dôkladná komunikácia pomôžu udržať krok dodávateľov s Vašimi technológiami (a opačne 😉 ).

 

Zaujal Vás tento článok a radi by ste sa dozvedeli o trendoch vo firemnom nákupe viac? Prihláste sa a odoberajte náš NEWSLETTER!

print