Tendre na kľúč

Tendre na kľúč

BM GROUP SK Vám ponúkame realizáciu výberových konaní a nákupov na kľúč a presne podľa Vašich kritérií a pravidiel.

 

E-obchodovanie je neoddeliteľnou súčasťou nákupov a obchodovania na globálnych trhoch. 

 Vedeli ste, že v USA bol podiel tzv. e-Commerce obchodovania v sektore firiem (B2B) cca 12% z celkovej hodnoty obchodov za rok 2018 (zdroj.forrester.com). Na Slovensku sa odhaduje na necelých 6% pričom priemer v EU je približne 11% (zdroj:ec.europa.eu).

 

"Objavte výhody elektronického obchodovania s nami."

 

Ponúkame Vám tri riešenia, ktoré využívajú firmy po celom svete už viac ako 15 rokov:
1. Elektronické výberové konania

Zrealizujeme za pre Vás elektronický tender/aukciu – transparentne a efektívne. Elektronické aukcie v nákupe firiem v sektore B2B píšu svoj úspešný príbeh už cez 15 rokov a stali sa súčasťou nákupných procesov nejednej menšej a aj globálnej spoločnosti. Výhody tohto riešenia dnes využívajú aj spoločnosti z rebríčka Fortune 500. Zapojte sa medzi úspešných aj Vy!

 

2. Investičné výberové konania

Efektívny spôsob obstarania stavieb, prístrojov, mechanizmov, technológií a pod.

V rámci tejto služby od nás získate:

  • príprava projektovej dokumentácie;
  • nastavenia stratégie tendra a prípravy zadania;
  • výhody elektronickej aukcie;
  • osobné obhliadky, posudky, inšpekcie dodávateľov a
  • komplexné analytické spracovanie dát z výberového konania.

 

Pomocou jasne zadefinovaných KPI a odborne zvolených analýz ako sú TCO, TVO, Design of costs a pod. Vám ponúkneme prehľadné informácie a odporúčania na základe faktov. 

 

3. Predaj formou elektronickej aukcie

Využite našu službu Online Dražby predávajte rýchlo a efektívne.

 

 Vedeli ste, že v online dražbe sa dosahuje predajná cena v priemere vyššia o cca 10-15% oproti bežnej cene?

 

Pre koho je služba určená?
  • banky a poisťovne - napr. odpredaj predmetov operatívneho leasingu, škodové udalosti a majetok z konkurzov;
  • výrobné spoločnosti - odpredaj skladových zásob, pracovné stroje a nástroje, budovy a pod.
  • ostatné spoločnosti - odpredaj firemných vozidiel, pohľadávok, reklamného priestoru a pod.