Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Poskytujeme komplexné služby v oblasti verejného obstarávania, kde implementujeme metódy overené praxou z prostredia firemného nákupu.

 

Pre našich klientov pripravujeme riešenia, ktoré na jednej strane spĺňajú podmienky "Zákona o verejnom obstarávaní" a na strane druhej sa opierajú o prax a metódy využívané vo firemnom nákupe.

 

Ponúkame Vám služby v prípadoch:
  • - Príprava procesu verejného obstarávania
  • - Príprava ponuky a súťažných podkladov
  • - Vyhodnocovanie ponúk
  • - eAukcie v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • - Kompletná realizácia procesu verejného obstarávania
  • - Konzultácie v oblasti nastavenia podmienok predmetu výberového konania
 
Užitočné linky:

Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.

Metodika zadávania zákaziek

Vestník verejného obstarávania

Register verejných obstarávateľov

 

Neváhajte a kontaktujte nás, odpovieme na Vaše otázky!