Zložme si ružové okuliare… „Most procurement organizations do not transparently manage or report on their productivity“​

Dnes sa mi dostal do rúk článok zverejnený v „SupplyChain Management Review. Už názov článku prezrádzal, že autori sa zamerali na zhodnotenie schopností nákupcov a akú pridanú hodnotu prinášajú svojej spoločnosti. Svoje tvrdenia podložili autori článku výsledkami štúdie realizovanou spoločnosťou A.T.Kearney.

 

Výsledky štúdie ukazujú že iba 15%-20% nákupcov a nákupných tímov je schopných priniesť svojej spoločnosti pridanú hodnotu a dokonca len zlomok z nich aj tzv. „high value“.

 

 

Takýto výsledok nie je žiadnym prekvapením a dovolím si tvrdiť, že na našom trhu a v našom regióne je tento podiel ďaleko nižší. Pozícia nákupu je vo firmách často podceňovaná, pričom práve nákup hrá kľúčovú rolu na výber Vašich obchodných partnerov, kto sú Vaši dodávatelia a v konečnom dôsledku ovplyvňujú aj to, ako bude vyzerať Váš výrobný proces v najbližšom roku.

 

Stačí si odpovedať na jednoduché otázky, ako napríklad:

 1. „Výška Vašich investícií do nákupného oddelenia za posledných 5 rokov? (nemyslím mzdy)“
 2. „Aké majú postavenie nákupcovia vo Vašej spoločnosti? Sú to pozície, ktoré rozhodujú alebo len plnia požiadavky iných kolegov?“
 3. „Aké staré sú procesy nákupu vo Vašej spoločnosti?“
 4. „Akú pridanú hodnotu vo finančnom vyjadrení Vám prinesie nákupné oddelenie v pomere k ich nákladom? (pozor nemyslíme výšku zrealizovaných nákupov, ale pridanú hodnotu).
 5. „Aké nástroje v nákupe využívate? (prosím nástroje MS Office ani nepočítajte)“

 

„V poslednej dobe prichádza množstvo zmien v profesii nákupcu a technológia bude mať veľký dopad, rovnako nahradila množstvo funkcií v automotive. Schopnosti a zručnosti nákupcov sa zmenia v prospech uzatvárania dohôd pre inovácie a tvorbu hodnôt. „

 

David Noble, CEO of the Chartered Institute of Procurement & Supply

 

Výsledky štúdie A.T.Kearney podčiarkuje aj ďalšia štúdia „ROSMA Performance Check„, ktorá je dielom organizácie Institute For Supply Management. Podľa tejto štúdie existuje malá skupina nákupcov, ktorí sú schopní priniesť vysokú hodnotu spoločnosti, no väčšina nákupcov nie je schopná priniesť spoločnosti žiadnu pridanú hodnotu.

 

 

Z výsledkov štúdie boli definované TOP atribúty pre vysoko výkonné nákupné tímy:

 1. CPO je biznis partnerom akcionárov a CxO pozícií, má stabilné miesto v TOP manažmente spoločnosti .
 2. CxO vnímajú CPO ako osobu zodpovednú za výsledky, spokojnosť akcionárov a tímovú produktivitu (len podčiarkuje potrebu CPO v TOP manažmente spoločnosti).
 3. Nákup ma jasne definovanú a rešpektovanú metriku výkonnosti. CxO tejto metrike rozumejú a podporujú ju.
 4. Financie a Nákup spoločne, pravidelne a dôkladne vyhodnocujú výkonnosť nákupu.
 5. CxO sú si vedomí a podporujú motivačné faktory nákupu a ich hodnoty.
 6. CxO jasne rozumejú ako nákup tvorí a prináša pridanú hodnotu a finančnú hodnotu do výsledkov spoločnosti.
 7. Výkonné nákupné tímy vyprodukujú spoločnosti pridanú hodnotu vo finančnom vyjadrení najmenej 7 násobku ich nákladov.

 

TOP nákupné tímy podporujú transparentnosť a správy (reporty) o ich výsledkoch v metrikách, ktoré sú všeobecne uznávané naprieč organizáciou ako skutočne merateľné.

 

Thomas W. Derry, CEO of the Institute for Supply Management

 

Výsledky štúdie jasne ukazujú, že je najvyšší čas začať s nákupom pracovať, nastaviť si plány pre jeho modernizáciu a elektronizáciu.

 

Zaujal Vás tento článok a radi by ste sa dozvedeli o trendoch vo firemnom nákupe viac? Prihláste sa a odoberajte náš NEWSLETTER!

 

Zdroje:

SupplyChain Management Review

A.T.Kearney – ROSMA

Institute For Supply Management – ROSMA Performance Check

print